Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Midnight - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

 

32,990,000₫
Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Midnight - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Midnight - 2024 (Apple VN)

* CPU: Chip Apple M3 với CPU 8 nhân và GPU 10 nhân

*RAM: 16GB

* Ổ cứng: SSD 256GB

* Màn hình: 13,6 inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, công nghệ True Tone

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1,24kg

 

32,990,000₫
Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Midnight - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Silver - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

 

32,990,000₫
Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Silver - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Silver - 2024 (Apple VN)

* CPU: Chip Apple M3 với CPU 8 nhân và GPU 10 nhân

*RAM: 16GB

* Ổ cứng: SSD 256GB

* Màn hình: 13,6 inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, công nghệ True Tone

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1,24kg

 

32,990,000₫
Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Silver - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Space Grey - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

 

32,990,000₫
Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Space Grey - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Space Grey - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

 

32,990,000₫
Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Space Grey - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Starlight - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

 

32,990,000₫
Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Starlight - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Starlight - 2024 (Apple VN)

* CPU: Chip Apple M3 với CPU 8 nhân và GPU 10 nhân

*RAM: 16GB

* Ổ cứng: SSD 256GB

* Màn hình: 13,6 inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, công nghệ True Tone

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1,24kg

 

32,990,000₫
Macbook Air M3 13.6inch 8-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 256GB Starlight - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch MRXN3SA/A Space Grey- 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

 

27,690,000₫
Macbook Air M3 13.6inch MRXN3SA/A Space Grey- 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch MRXP3SA/A Space Grey - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

32,690,000₫
Macbook Air M3 13.6inch MRXP3SA/A Space Grey - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch MRXQ3SA/A Silver- 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

 

27,690,000₫
Macbook Air M3 13.6inch MRXQ3SA/A Silver- 2024 (Apple VN)
Còn hàng

Macbook Air M3 13.6inch MRXR3SA/A Silver - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

32,690,000₫
Macbook Air M3 13.6inch MRXR3SA/A Silver - 2024 (Apple VN)
Còn hàng

Macbook Air M3 13.6inch MRXT3SA/A Starlight- 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

 

27,690,000₫
Macbook Air M3 13.6inch MRXT3SA/A Starlight- 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch MRXU3SA/A Starlight - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

32,690,000₫
Macbook Air M3 13.6inch MRXU3SA/A Starlight - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch MRXV3SA/A Midnight- 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

 

27,690,000₫
Macbook Air M3 13.6inch MRXV3SA/A Midnight- 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch MRXW3SA/A Midnight - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

32,690,000₫
Macbook Air M3 13.6inch MRXW3SA/A Midnight - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch MXCR3SA/A Space Grey - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

37,590,000₫
Macbook Air M3 13.6inch MXCR3SA/A Space Grey - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch MXCT3SA/A Silver - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

37,590,000₫
Macbook Air M3 13.6inch MXCT3SA/A Silver - 2024 (Apple VN)
Còn hàng

Macbook Air M3 13.6inch MXCU3SA/A Starlight - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

37,590,000₫
Macbook Air M3 13.6inch MXCU3SA/A Starlight - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 13.6inch MXCV3SA/A Midnight - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 13.6-inch (2560x1664), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.24kg

37,590,000₫
Macbook Air M3 13.6inch MXCV3SA/A Midnight - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 15.3inch MRYM3SA/A Space Grey- 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (2880x1864), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

32,690,000₫
Macbook Air M3 15.3inch MRYM3SA/A Space Grey- 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 15.3inch MRYN3SA/A Space Grey- 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (2880x1864), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

37,590,000₫
Macbook Air M3 15.3inch MRYN3SA/A Space Grey- 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 15.3inch MRYP3SA/A Silver- 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (2880x1864), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

32,690,000₫
Macbook Air M3 15.3inch MRYP3SA/A Silver- 2024 (Apple VN)
Còn hàng

Macbook Air M3 15.3inch MRYQ3SA/A Silver - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (2880x1864), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

37,590,000₫
Macbook Air M3 15.3inch MRYQ3SA/A Silver - 2024 (Apple VN)
Còn hàng

Macbook Air M3 15.3inch MRYR3SA/A Starlight- 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (2880x1864), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

32,690,000₫
Macbook Air M3 15.3inch MRYR3SA/A Starlight- 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 15.3inch MRYT3SA/A Starlight - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (2880x1864), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

37,590,000₫
Macbook Air M3 15.3inch MRYT3SA/A Starlight - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 15.3inch MRYU3SA/A Midnight- 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (2880x1864), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

32,690,000₫
Macbook Air M3 15.3inch MRYU3SA/A Midnight- 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 15.3inch MRYV3SA/A Midnight - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (2880x1864), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

37,590,000₫
Macbook Air M3 15.3inch MRYV3SA/A Midnight - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 15.3inch MXD13SA/A Space Grey - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (2880x1864), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

42,950,000₫
Macbook Air M3 15.3inch MXD13SA/A Space Grey - 2024 (Apple VN)

Macbook Air M3 15.3inch MXD23SA/A Silver - 2024 (Apple VN)

* CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (2880x1864), IPS, 500nits, mật độ 224 pixel, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Kết nối: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

42,590,000₫
Macbook Air M3 15.3inch MXD23SA/A Silver - 2024 (Apple VN)
Còn hàng