iPhone 13 128GB MLPF3VN/A Midnight (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 174gr

Hệ điều hành: iOS 15

17,990,000₫
iPhone 13 128GB MLPF3VN/A Midnight (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 128GB MLPG3VN/A Starlight (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 174gr

Hệ điều hành: iOS 15

17,990,000₫
iPhone 13 128GB MLPG3VN/A Starlight (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 128GB MLPH3VN/A Pink (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 174gr

Hệ điều hành: iOS 15

17,990,000₫
iPhone 13 128GB MLPH3VN/A Pink (Apple VN) 2021
Còn hàng

iPhone 13 128GB MLPJ3VN/A Red (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 174gr

Hệ điều hành: iOS 15

17,990,000₫
iPhone 13 128GB MLPJ3VN/A Red (Apple VN) 2021
Còn hàng

iPhone 13 128GB MLPK3VN/A Blue (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 174gr

Hệ điều hành: iOS 15

17,990,000₫
iPhone 13 128GB MLPK3VN/A Blue (Apple VN) 2021
Còn hàng

iPhone 13 256GB MLQ63VN/A Midnight (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 174gr

Hệ điều hành: iOS 15

20,990,000₫
iPhone 13 256GB MLQ63VN/A Midnight (Apple VN) 2021
Còn hàng

iPhone 13 256GB MLQ73VN/A Starlight (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 174gr

Hệ điều hành: iOS 15

20,990,000₫
iPhone 13 256GB MLQ73VN/A Starlight (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 256GB MLQ83VN/A Pink (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 174gr

Hệ điều hành: iOS 15

20,990,000₫
iPhone 13 256GB MLQ83VN/A Pink (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 256GB MLQ93VN/A Red (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 174gr

Hệ điều hành: iOS 15

20,990,000₫
iPhone 13 256GB MLQ93VN/A Red (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 256GB MLQA3VN/A Blue (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 174gr

Hệ điều hành: iOS 15

20,990,000₫
iPhone 13 256GB MLQA3VN/A Blue (Apple VN) 2021
Còn hàng

iPhone 13 512GB MLQC3VN/A Midnight (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 174gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,490,000₫
iPhone 13 512GB MLQC3VN/A Midnight (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 512GB MLQD3VN/A Starlight (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 174gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,490,000₫
iPhone 13 512GB MLQD3VN/A Starlight (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 512GB MLQE3VN/A Pink (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 174gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,490,000₫
iPhone 13 512GB MLQE3VN/A Pink (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 512GB MLQF3VN/A Red (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 174gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,490,000₫
iPhone 13 512GB MLQF3VN/A Red (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 512GB MLQG3VN/A Blue (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 174gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,490,000₫
iPhone 13 512GB MLQG3VN/A Blue (Apple VN) 2021
Hết hàng