iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 256GB 2022 Blue MQ6U3ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 256GB

Màu sắc: Blue

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi 6 + 5G , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

18,490,000₫
iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 256GB 2022 Blue MQ6U3ZA/A (Apple VN)

iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 256GB 2022 Pink MQ6W3ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 256GB

Màu sắc: Pink

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi 6 + 5G , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

18,490,000₫
iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 256GB 2022 Pink MQ6W3ZA/A (Apple VN)

iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 256GB 2022 Silver MQ6T3ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 256GB

Màu sắc: Silver

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi 6 + 5G , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

18,490,000₫
iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 256GB 2022 Silver MQ6T3ZA/A (Apple VN)

iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 256GB 2022 Yellow MQ6V3ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 256GB

Màu sắc: Yellow

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi 6 + 5G , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

18,490,000₫
iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 256GB 2022 Yellow MQ6V3ZA/A (Apple VN)

iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 64GB 2022 Blue MQ6K3ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 64GB

Màu sắc: Blue

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi 6 + 5G , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

14,990,000₫
iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 64GB 2022 Blue MQ6K3ZA/A (Apple VN)

iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 64GB 2022 Pink MQ6M3ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 64GB

Màu sắc: Pink

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi 6 + 5G , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

14,990,000₫
iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 64GB 2022 Pink MQ6M3ZA/A (Apple VN)

iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 64GB 2022 Silver MQ6J3ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 64GB

Màu sắc: Silver

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi 6 + 5G , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

14,990,000₫
iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 64GB 2022 Silver MQ6J3ZA/A (Apple VN)

iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 64GB 2022 Yellow MQ6L3ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 64GB

Màu sắc: Yellow

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi 6 + 5G , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

14,990,000₫
iPad gen 10 10.9 inch Wi-Fi + Cellular 64GB 2022 Yellow MQ6L3ZA/A (Apple VN)

iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 256GB 2022 Blue MPQ93ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 256GB

Màu sắc: Blue

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

14,990,000₫
iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 256GB 2022 Blue MPQ93ZA/A (Apple VN)

iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 256GB 2022 Pink MPQC3ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 256GB

Màu sắc: Pink

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

14,990,000₫
iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 256GB 2022 Pink MPQC3ZA/A (Apple VN)

iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 256GB 2022 Silver MPQ83ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 256GB

Màu sắc: Silver

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

14,990,000₫
iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 256GB 2022 Silver MPQ83ZA/A (Apple VN)

iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 256GB 2022 Yellow MPQA3ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 256GB

Màu sắc: Yellow

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

14,990,000₫
iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 256GB 2022 Yellow MPQA3ZA/A (Apple VN)

iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 64GB 2022 Blue MPQ13ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 64GB

Màu sắc: Blue 

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

11,490,000₫
iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 64GB 2022 Blue MPQ13ZA/A (Apple VN)

iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 64GB 2022 Pink MPQ33ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 64GB

Màu sắc: Pink

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

11,490,000₫
iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 64GB 2022 Pink MPQ33ZA/A (Apple VN)

iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 64GB 2022 Silver MPQ03ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 64GB

Màu sắc: Silver

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

11,490,000₫
iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 64GB 2022 Silver MPQ03ZA/A (Apple VN)

iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 64GB 2022 Yellow MPQ23ZA/A (Apple VN)

Chip: A14 Bionic, 6-core CPU, 4-core GPU

Dung lượng: 64GB

Màu sắc: Yellow

Màn hình: 10.9 inch, Liquid Retina IPS LCD, 1640 x 2360 pixels, 264 ppi, Độ sáng 500 nits

Camera: 12MP Wide

Wi-Fi , Bluetooth 5.2

Cân nặng: 477gr

Hệ điều hành: iPadOS 16

11,490,000₫
iPad Gen 10 10.9 inch WiFi 64GB 2022 Yellow MPQ23ZA/A (Apple VN)