iPhone 13 Mini 128GB MLK03VN/A Midnight (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 141gr

Hệ điều hành: iOS 15

17,490,000₫
iPhone 13 Mini 128GB MLK03VN/A Midnight (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Mini 128GB MLK13VN/A Starlight (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 141gr

Hệ điều hành: iOS 15

17,490,000₫
iPhone 13 Mini 128GB MLK13VN/A Starlight (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Mini 128GB MLK23VN/A Pink (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 141gr

Hệ điều hành: iOS 15

17,490,000₫
iPhone 13 Mini 128GB MLK23VN/A Pink (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Mini 128GB MLK33VN/A Red (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 141gr

Hệ điều hành: iOS 15

17,490,000₫
iPhone 13 Mini 128GB MLK33VN/A Red (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Mini 128GB MLK43VN/A Blue (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 141gr

Hệ điều hành: iOS 15

17,490,000₫
iPhone 13 Mini 128GB MLK43VN/A Blue (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Mini 256GB MLK53VN/A Midnight (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 141gr

Hệ điều hành: iOS 15

19,990,000₫
iPhone 13 Mini 256GB MLK53VN/A Midnight (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Mini 256GB MLK63VN/A Starlight (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 141gr

Hệ điều hành: iOS 15

19,990,000₫
iPhone 13 Mini 256GB MLK63VN/A Starlight (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Mini 256GB MLK73VN/A Pink (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 141gr

Hệ điều hành: iOS 15

19,990,000₫
iPhone 13 Mini 256GB MLK73VN/A Pink (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Mini 256GB MLK83VN/A Red (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 141gr

Hệ điều hành: iOS 15

19,990,000₫
iPhone 13 Mini 256GB MLK83VN/A Red (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Mini 256GB MLK93VN/A Blue (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 141gr

Hệ điều hành: iOS 15

19,990,000₫
iPhone 13 Mini 256GB MLK93VN/A Blue (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Mini 512GB MLKA3VN/A Midnight (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 141gr

Hệ điều hành: iOS 15

22,990,000₫
iPhone 13 Mini 512GB MLKA3VN/A Midnight (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Mini 512GB MLKC3VN/A Starlight (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 141gr

Hệ điều hành: iOS 15

22,990,000₫
iPhone 13 Mini 512GB MLKC3VN/A Starlight (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Mini 512GB MLKD3VN/A Pink (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 141gr

Hệ điều hành: iOS 15

22,990,000₫
iPhone 13 Mini 512GB MLKD3VN/A Pink (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Mini 512GB MLKE3VN/A Red (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 141gr

Hệ điều hành: iOS 15

22,990,000₫
iPhone 13 Mini 512GB MLKE3VN/A Red (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Mini 512GB MLKF3VN/A Blue (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512G

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Dual 12MP

Chống bụi, nước chuẩn Rated IP68

Kết nối 5G, WiFi 6, BlueTooth 5.0

Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 141gr

Hệ điều hành: iOS 15

22,990,000₫
iPhone 13 Mini 512GB MLKF3VN/A Blue (Apple VN) 2021
Hết hàng