MacBook Pro 16inch M2 Max MNWA3SA/A Space Grey (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M2 max chip with 12-core CPU

Ram: 32GB

Ổ cứng: 1TB SSD

Card màn hình: 38-core GPU

Màn hình: 16.2 inch Liquid Retina XDR 120Hz, 500-1600 nits

Cân nặng: 2.16 kg

Tính năng: Touch ID

Hệ điều hành: MacOS

81,990,000₫
MacBook Pro 16inch M2 Max MNWA3SA/A Space Grey (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 16inch M2 Max MNWE3SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M2 max chip with 12-core CPU

Ram: 32GB

Ổ cứng: 1TB SSD

Card màn hình: 38-core GPU

Màn hình: 16.2 inch Liquid Retina XDR 120Hz, 500-1600 nits

Cân nặng: 2.16 kg

Tính năng: Touch ID

Hệ điều hành: MacOS

81,990,000₫
MacBook Pro 16inch M2 Max MNWE3SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 16inch M2 Pro MNW83SA/A Space Grey (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M2 pro chip with 12-core CPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Card màn hình: 19-core GPU

Màn hình: 16.2 inch Liquid Retina XDR 120Hz, 500-1600 nits

Cân nặng: 2.15 kg

Tính năng: Touch ID

Hệ điều hành: MacOS

47,990,000₫
MacBook Pro 16inch M2 Pro MNW83SA/A Space Grey (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 16inch M2 Pro MNW93SA/A Space Grey (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M2 pro chip with 12-core CPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 1TB SSD

Card màn hình: 19-core GPU

Màn hình: 16.2 inch Liquid Retina XDR 120Hz, 500-1600 nits

Cân nặng: 2.15 kg

Tính năng: Touch ID

Hệ điều hành: MacOS

50,990,000₫
MacBook Pro 16inch M2 Pro MNW93SA/A Space Grey (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 16inch M2 Pro MNWC3SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M2 pro chip with 12-core CPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Card màn hình: 19-core GPU

Màn hình: 16.2 inch Liquid Retina XDR 120Hz, 500-1600 nits

Cân nặng: 2.15 kg

Tính năng: Touch ID

Hệ điều hành: MacOS

47,990,000₫
MacBook Pro 16inch M2 Pro MNWC3SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 16inch M2 Pro MNWD3SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M2 pro chip with 12-core CPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 1TB SSD

Card màn hình: 19-core GPU

Màn hình: 16.2 inch Liquid Retina XDR 120Hz, 500-1600 nits

Cân nặng: 2.15 kg

Tính năng: Touch ID

Hệ điều hành: MacOS

50,990,000₫
MacBook Pro 16inch M2 Pro MNWD3SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)