Apple Studio Display - Nano-Texture Glass - Tilt- and Height-Adjustable Stand MMYV3SA/A

Màn hình Retina 5K 68,29 cm / 27 inch (đường chéo)

Độ phân giải 5120x2880 ở 218 pixel mỗi inch

Độ sáng 600 nits

Hỗ trợ 1 tỷ màu

Màu rộng (P3)

Công nghệ True Tone

 
56,790,000₫
Apple Studio Display - Nano-Texture Glass - Tilt- and Height-Adjustable Stand MMYV3SA/A

Apple Studio Display - Nano-Texture Glass - Tilt-Adjustable Stand MMYW3SA/A

Màn hình Retina 5K 68,29 cm / 27 inch (đường chéo)

Độ phân giải 5120x2880 ở 218 pixel mỗi inch

Độ sáng 600 nits

Hỗ trợ 1 tỷ màu

Màu rộng (P3)

Công nghệ True Tone

 
46,790,000₫
Apple Studio Display - Nano-Texture Glass - Tilt-Adjustable Stand MMYW3SA/A

Apple Studio Display - Nano-Texture Glass - VESA Mount Adapter (Stand not included) MMYX3SA/A

Màn hình Retina 5K 68,29 cm / 27 inch (đường chéo)

Độ phân giải 5120x2880 ở 218 pixel mỗi inch

Độ sáng 600 nits

Hỗ trợ 1 tỷ màu

Màu rộng (P3)

Công nghệ True Tone

 
46,790,000₫
Apple Studio Display - Nano-Texture Glass - VESA Mount Adapter (Stand not included) MMYX3SA/A

Apple Studio Display - Standard Glass - Tilt- and Height-Adjustable Stand MK0Q3SA/A

Màn hình Retina 5K 68,29 cm / 27 inch (đường chéo)

Độ phân giải 5120x2880 ở 218 pixel mỗi inch

Độ sáng 600 nits

Hỗ trợ 1 tỷ màu

Màu rộng (P3)

Công nghệ True Tone

 
49,790,000₫
Apple Studio Display - Standard Glass - Tilt- and Height-Adjustable Stand MK0Q3SA/A

Apple Studio Display - Standard Glass - Tilt-Adjustable Stand MK0U3SA/A

Màn hình Retina 5K 68,29 cm / 27 inch (đường chéo)

Độ phân giải 5120x2880 ở 218 pixel mỗi inch

Độ sáng 600 nits

Hỗ trợ 1 tỷ màu

Màu rộng (P3)

Công nghệ True Tone

 
39,790,000₫
Apple Studio Display - Standard Glass - Tilt-Adjustable Stand MK0U3SA/A

Apple Studio Display - Standard Glass - VESA Mount Adapter (Stand not included) MMYQ3SA/A

Màn hình Retina 5K 68,29 cm / 27 inch (đường chéo)

Độ phân giải 5120x2880 ở 218 pixel mỗi inch

Độ sáng 600 nits

Hỗ trợ 1 tỷ màu

Màu rộng (P3)

Công nghệ True Tone

 
39,790,000₫
Apple Studio Display - Standard Glass - VESA Mount Adapter (Stand not included) MMYQ3SA/A