iPad Air 10.5-inch 2019 64GB WiFi + 4G MV152 - Space Gray (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 64GB
* Màn hình: Retina 10.5-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: Wi-Fi + Cellular 
* HĐH: iOS 12


14,990,000₫
iPad Air 10.5-inch 2019 64GB WiFi + 4G MV152 - Space Gray (Hàng chính hãng)

iPad Air 10.5-inch 2019 256GB WiFi MUUR2- Silver (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Retina 10.5-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH: iOS 12

15,390,000₫
iPad Air 10.5-inch 2019 256GB WiFi MUUR2- Silver (Hàng chính hãng)

iPad Air 10.5-inch 2019 256GB WiFi MUUQ2- Space Gray (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Retina 10.5-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH: iOS 12

15,390,000₫
iPad Air 10.5-inch 2019 256GB WiFi MUUQ2- Space Gray (Hàng chính hãng)

iPad Pro 11-inch 64GB WiFi + 4G 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 64GB
* Màn hình: Liquid Retina 11-inch Multi‑Touch
* Sim: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: WiFi + Cellular
* HĐH: iOS 12


21,190,000₫
iPad Pro 11-inch 64GB WiFi + 4G 2018
Còn hàng

iPad Pro 12.9-inch 1TB WiFi 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hình: Liquid Retina 12.9-inch Multi‑Touch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 12

30,390,000₫
iPad Pro 12.9-inch 1TB WiFi 2018
Còn hàng

iPad Pro 11-inch 512GB WiFi 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hình: Liquid Retina 11-inch Multi‑Touch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 12

27,390,000₫
iPad Pro 11-inch 512GB WiFi 2018
Còn hàng

iPad Pro 12.9-inch 64GB WiFi + 4G 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 64GB
* Màn hình: Liquid Retina 12.9-inch Multi‑Touch
* Sim: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: WiFi + Cellular
* HĐH: iOS 12


21,890,000₫
iPad Pro 12.9-inch 64GB WiFi + 4G 2018
Còn hàng

iPad Pro 11-inch 512GB WiFi + 4G 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hình: Liquid Retina 11-inch Multi‑Touch
* Sim: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: WiFi + Cellular
* HĐH: iOS 12

26,490,000₫
iPad Pro 11-inch 512GB WiFi + 4G 2018
Còn hàng

iPad Air 10.5-inch 2019 256GB WiFi MUUT2- Gold (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Retina 10.5-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH: iOS 12

15,390,000₫
iPad Air 10.5-inch 2019 256GB WiFi MUUT2- Gold (Hàng chính hãng)

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi + 4G Silver MW712

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 128GB
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSim
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi + 4G, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS


14,690,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi + 4G Silver MW712
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi + 4G Silver MW6X2

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 32GB
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSim
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi + 4G, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

12,490,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi + 4G Silver MW6X2
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi + 4G Space Gray MW6W2

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 32GB
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSim
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi + 4G, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

12,490,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi + 4G Space Gray MW6W2
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi + 4G Gold MW6Y2

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 32GB
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSim
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi + 4G, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

12,490,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi + 4G Gold MW6Y2
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi Silver MW782

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

11,490,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi Silver MW782
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi Space Gray MW772

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

11,490,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi Space Gray MW772
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi Gold MW792

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

11,490,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi Gold MW792
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi Silver MW752

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

9,090,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi Silver MW752
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi Space Gray MW742

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

9,090,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi Space Gray MW742
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi Gold MW762

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

9,090,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi Gold MW762
Còn hàng

iPad Pro 12.9-inch 512GB WiFi + 4G 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512B
* Màn hình: Liquid Retina 12.9-inch Multi‑Touch
* Sim: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: WiFi + Cellular
* HĐH: iOS 12

28,190,000₫
iPad Pro 12.9-inch 512GB WiFi + 4G 2018
Còn hàng

iPad Air 10.5-inch 2019 64GB WiFi MUUK2- Silver (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 64GB
* Màn hình: Retina 10.5-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH: iOS 12

11,590,000₫
iPad Air 10.5-inch 2019 64GB WiFi MUUK2- Silver (Hàng chính hãng)

iPad Air 10.5-inch 2019 64GB WiFi MUUL2- Gold (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 64GB
* Màn hình: Retina 10.5-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH: iOS 12

11,590,000₫
iPad Air 10.5-inch 2019 64GB WiFi MUUL2- Gold (Hàng chính hãng)

iPad Air 10.5-inch 2019 64GB WiFi MUUJ2- Space Gray (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 64GB
* Màn hình: Retina 10.5-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH: iOS 12

11,590,000₫
iPad Air 10.5-inch 2019 64GB WiFi MUUJ2- Space Gray (Hàng chính hãng)

iPad Pro 11-inch 1TB WiFi 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hình: Liquid Retina 11-inch Multi‑Touch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 12

27,090,000₫
iPad Pro 11-inch 1TB WiFi 2018
Còn hàng

iPad Pro 12.9-inch 256GB WiFi 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Liquid Retina 12.9-inch Multi‑Touch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 12

23,790,000₫
iPad Pro 12.9-inch 256GB WiFi 2018
Còn hàng

iPad Pro 12.9-inch 1TB WiFi + 4G 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hình: Liquid Retina 12.9-inch Multi‑Touch
* Sim: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: WiFi + Cellular
* HĐH: iOS 12

30,490,000₫
iPad Pro 12.9-inch 1TB WiFi + 4G 2018
Còn hàng

iPad Pro 12.9-inch 256GB WiFi + 4G 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Liquid Retina 12.9-inch Multi‑Touch
* Sim: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: WiFi + Cellular
* HĐH: iOS 12

25,490,000₫
iPad Pro 12.9-inch 256GB WiFi + 4G 2018
Còn hàng

iPad Pro 11-inch 256GB WiFi + 4G 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Liquid Retina 11-inch Multi‑Touch
* Sim: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: WiFi + Cellular
* HĐH: iOS 12

25,090,000₫
iPad Pro 11-inch 256GB WiFi + 4G 2018
Còn hàng