iPad Pro 12.9" Wi-Fi + Cellular 64GB Silver- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 64GB
* Kết nối: Wi-Fi + Cellular
* HĐH iOS 10

19,690,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Gen 6 WiFi 128GB Silver MR7K2 - 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 11

9,990,000₫
iPad Gen 6 WiFi 128GB Silver MR7K2 - 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi 128GB Gold MRJP2- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 11

9,990,000₫
iPad Gen 6 WiFi 128GB Gold MRJP2- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi 128GB Space Gray MR7J2- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 11

9,990,000₫
iPad Gen 6 WiFi 128GB Space Gray MR7J2- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi 32GB Gold MRJN2 - 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 11

7,990,000₫
iPad Gen 6 WiFi 32GB Gold MRJN2 - 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Pro 10.5" WiFi 64GB MQDY2- Rose Gold - New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit architecture
* 10.5-inch Retina display LED-backlit Multi-Touch
* 64GB, WiFi, iOS 10

14,690,000₫
iPad Pro 10.5
Còn hàng

iPad Gen 6 WiFi 32GB Silver MR7G2- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 11

7,990,000₫
iPad Gen 6 WiFi 32GB Silver MR7G2- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Pro 12.9" Wi-Fi + Cellular 256GB Gold - New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 256GB
* Kết nối: Wi-Fi + Cellular

23,790,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Gen 6 WiFi 32GB Space Gray MR7F2- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 11

7,990,000₫
iPad Gen 6 WiFi 32GB Space Gray MR7F2- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi + 4G 128GB Space Gray MR7C2- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi + 4G
* HĐH: iOS 11

12,990,000₫
iPad Gen 6 WiFi + 4G 128GB Space Gray MR7C2- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi + 4G 128GB Silver MR7D2 - 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi + 4G
* HĐH: iOS 11

12,990,000₫
iPad Gen 6 WiFi + 4G 128GB Silver MR7D2 - 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi + 4G 128GB Gold MRM82- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi + 4G
* HĐH: iOS 11

12,990,000₫
iPad Gen 6 WiFi + 4G 128GB Gold MRM82- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi + 4G 32GB Gold MRM52- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi + 4G
* HĐH: iOS 11

10,990,000₫
iPad Gen 6 WiFi + 4G 32GB Gold MRM52- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi + 4G 32GB Silver MR702- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi + 4G
* HĐH: iOS 1


10,990,000₫
iPad Gen 6 WiFi + 4G 32GB Silver MR702- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi + 4G 32GB Space Gray MR6Y2- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi + 4G
* HĐH: iOS 11

10,990,000₫
iPad Gen 6 WiFi + 4G 32GB Space Gray MR6Y2- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Pro 12.9" Wi-Fi + Cellular 512GB Space Gray - New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 512GB
* Kết nối: Wi-Fi + Cellular

27,790,000₫
iPad Pro 12.9

iPad Pro 12.9" Wi-Fi + Cellular 64GB Gold- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 64GB
* Kết nối: Wi-Fi + Cellular
* HĐH iOS 10

19,690,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" WiFi 512GB Gold- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 512GB
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH iOS 10

24,790,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" WiFi 512GB Silver- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 512GB
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH iOS 10

24,790,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 10.5" WiFi + Cellular 256GB Space Gray MPHG2 - 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit architecture
* 10.5-inch Retina display LED-backlit Multi-Touch
* 256GB + Cellular, WiFi, iOS 10


20,590,000₫
iPad Pro 10.5

iPad Pro 12.9" WiFi 256GB Gold- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 256GB
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH iOS 10

20,990,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" Wi-Fi + Cellular 256GB Silver- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 256GB
* Kết nối: Wi-Fi + Cellular

23,790,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" WiFi 64GB Gold- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 64GB
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH iOS 10

18,290,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" WiFi 256GB Silver- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 256GB
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH iOS 10

20,990,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" WiFi 64GB Silver- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 64GB
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH iOS 10

18,290,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" Wi-Fi + Cellular 64GB Space Gray- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 64GB
* Kết nối: Wi-Fi + Cellular
* HĐH iOS 10

19,690,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" Wi-Fi + Cellular 512GB Gold - New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 512GB
* Kết nối: Wi-Fi + Cellular

27,790,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 256GB
* Kết nối: Wi-Fi + Cellular

23,790,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" WiFi 64GB Space Gray- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 64GB
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH iOS 10

18,290,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" WiFi 512GB Space Grey- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 512GB
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH iOS 10

24,790,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng