iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (16GB | 1TB | Silver)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 1TB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, Hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 17

45,490,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (16GB | 1TB | Silver)
Còn hàng

iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (16GB | 1TB | Space Black)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 1TB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, Hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 17

45,490,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (16GB | 1TB | Space Black)
Còn hàng

iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (16GB | 2TB | Silver)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 2TB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 17

56,990,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (16GB | 2TB | Silver)
Còn hàng

iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (16GB | 2TB | Space Black)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 2TB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 17

56,990,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (16GB | 2TB | Space Black)
Còn hàng

iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (8GB | 256GB | Silver)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 256GB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, Hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 17

28,990,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (8GB | 256GB | Silver)
Còn hàng

iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (8GB | 256GB | Space Black)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 256GB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, Hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 17

28,990,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (8GB | 256GB | Space Black)
Còn hàng

iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (8GB | 512GB | Silver)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 512GB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, Hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 17

33,990,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (8GB | 512GB | Silver)
Còn hàng

iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (8GB | 512GB | Space Black)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 512GB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, Hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 17

33,990,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi (8GB | 512GB | Space Black)
Còn hàng

iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (16GB | 1TB | Silver)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 1TB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 5G, LTE Gigabit

Hệ điều hành: iPadOS 17

50,990,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (16GB | 1TB | Silver)
Còn hàng

iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (16GB | 1TB | Space Black)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 1TB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 5G, LTE Gigabit

Hệ điều hành: iPadOS 17

50,990,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (16GB | 1TB | Space Black)

iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (16GB | 2TB | Silver)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 2TB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 5G, LTE Gigabit

Hệ điều hành: iPadOS 17

62,490,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (16GB | 2TB | Silver)
Còn hàng

iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (16GB | 2TB | Space Black)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 2TB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 5G, LTE Gigabit

Hệ điều hành: iPadOS 17

62,490,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (16GB | 2TB | Space Black)

iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (8GB | 256GB | Silver)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 256GB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, Hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 5G, LTE Gigabit

Hệ điều hành: iPadOS 17

33,990,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (8GB | 256GB | Silver)

iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (8GB | 256GB | Space Black)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 256GB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, Hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 5G, LTE Gigabit

Hệ điều hành: iPadOS 17

33,990,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (8GB | 256GB | Space Black)

iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (8GB | 512GB | Silver)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 512GB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 5G, LTE Gigabit

Hệ điều hành: iPadOS 17

38,990,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (8GB | 512GB | Silver)

iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (8GB | 512GB | Space Black)

Chip: Apple M4

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 512GB

Màn hình: 11 inch Ultra Retina XDR OLED, 2420x1668 pixel, 264 ppi, True Tone, Độ sáng SDR: tối đa 1.000nit, hỗ trợ Apple Pencil Pro

Kết nối: Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 5G, LTE Gigabit

Hệ điều hành: iPadOS 17

38,990,000₫
iPad Pro M4 11 inch Wi-Fi + Cellular (8GB | 512GB | Space Black)