iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Blue MGPK3SA/A

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard

OS: MacOS

 

36,990,000₫
iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Blue MGPK3SA/A
Hết hàng

iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Blue MJV93SA/A

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard

OS: MacOS

 

 
31,990,000₫
iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Blue MJV93SA/A
Hết hàng

iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Green MGPH3SA/A

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard

OS: MacOS

 

36,990,000₫
iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Green MGPH3SA/A
Hết hàng

iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Green MJV83SA/A

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard

OS: MacOS

 

 

31,990,000₫
iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Green MJV83SA/A
Hết hàng

iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Pink MGPM3SA/A

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard

OS: MacOS

36,990,000₫
iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Pink MGPM3SA/A
Hết hàng

iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Pink MJVA3SA/A

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard

OS: MacOS

 

31,990,000₫
iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Pink MJVA3SA/A
Hết hàng

iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Silver MGPC3SA/A

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard

OS: MacOS

 

36,990,000₫
iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Silver MGPC3SA/A
Hết hàng

iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Silver MGTF3SA/A

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU

Ổ cứng: 256GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard

OS: MacOS

 

 

31,990,000₫
iMac 24-inch with Retina 4.5K 256GB - Silver MGTF3SA/A
Hết hàng

iMac 24-inch with Retina 4.5K 512GB - Blue MGPL3SA/A

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard

OS: MacOS

 

41,990,000₫
iMac 24-inch with Retina 4.5K 512GB - Blue MGPL3SA/A
Hết hàng

iMac 24-inch with Retina 4.5K 512GB - Green MGPJ3SA/A

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard

OS: MacOS

 

41,990,000₫
iMac 24-inch with Retina 4.5K 512GB - Green MGPJ3SA/A
Hết hàng

iMac 24-inch with Retina 4.5K 512GB - Pink MGPN3SA/A

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard

OS: MacOS

 

41,990,000₫
iMac 24-inch with Retina 4.5K 512GB - Pink MGPN3SA/A
Hết hàng

iMac 24-inch with Retina 4.5K 512GB - Silver MGPD3SA/A

CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU

Ổ cứng: 512GB SSD

Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display

Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard

OS: MacOS

 

41,990,000₫
iMac 24-inch with Retina 4.5K 512GB - Silver MGPD3SA/A
Hết hàng