Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 1TB 2022 Silver (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip

* Bộ nhớ: 16GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 1TB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

46,790,000₫
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 1TB 2022 Silver (Apple VN)

Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 1TB 2022 Space Gray (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip

* Bộ nhớ: 16GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 1TB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

46,790,000₫
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 1TB 2022 Space Gray (Apple VN)

Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 2TB 2022 Silver (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip

* Bộ nhớ: 16GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 2TB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

56,990,000₫
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 2TB 2022 Silver (Apple VN)

Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 2TB 2022 Space Gray (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip

* Bộ nhớ: 16GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 2TB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

56,990,000₫
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 2TB 2022 Space Gray (Apple VN)

Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 1TB 2022 Silver (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip

* Bộ nhớ: 24GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 1TB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

51,890,000₫
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 1TB 2022 Silver (Apple VN)

Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 1TB 2022 Space Gray (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip

* Bộ nhớ: 24GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 1TB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

51,890,000₫
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 1TB 2022 Space Gray (Apple VN)

Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 2TB 2022 Silver (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip

* Bộ nhớ: 24GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 2TB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

61,990,000₫
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 2TB 2022 Silver (Apple VN)

Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 2TB 2022 Space Gray (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip

* Bộ nhớ: 24GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 2TB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

61,990,000₫
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 2TB 2022 Space Gray (Apple VN)

Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 1TB 2022 Silver (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip

* Bộ nhớ: 8GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 1TB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

41,690,000₫
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 1TB 2022 Silver (Apple VN)

Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 1TB 2022 Space Gray (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip

* Bộ nhớ: 8GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 1TB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

41,690,000₫
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 1TB 2022 Space Gray (Apple VN)

Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 2TB 2022 Silver (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip

* Bộ nhớ: 8GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 2TB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

51,890,000₫
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 2TB 2022 Silver (Apple VN)

Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 2TB 2022 Space Gray (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip

* Bộ nhớ: 8GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 2TB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

51,890,000₫
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 2TB 2022 Space Gray (Apple VN)

Macbook Pro MNEH3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 256GB 2022 Space Gray (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU

* Bộ nhớ: 8GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 256GB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

28,990,000₫
Macbook Pro MNEH3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 256GB 2022 Space Gray (Apple VN)

Macbook Pro MNEJ3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 512GB 2022 Space Gray (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU

* Bộ nhớ: 8GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 512GB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

31,990,000₫
Macbook Pro MNEJ3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 512GB 2022 Space Gray (Apple VN)

Macbook Pro MNEP3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 256GB 2022 Silver (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU

* Bộ nhớ: 8GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 256GB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

28,990,000₫
Macbook Pro MNEP3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 256GB 2022 Silver (Apple VN)

Macbook Pro MNEQ3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 512GB 2022 Silver (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU

* Bộ nhớ: 8GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 512GB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

31,990,000₫
Macbook Pro MNEQ3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 512GB 2022 Silver (Apple VN)

Macbook Pro Z16R0003V 13in Touch Bar Ram 16GB, 256GB 2022 Space Gray (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU

* Bộ nhớ: 16GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 256GB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

36,390,000₫
Macbook Pro Z16R0003V 13in Touch Bar Ram 16GB, 256GB 2022 Space Gray (Apple VN)

Macbook Pro Z16R0003W 13in Touch Bar Ram 24GB, 256GB 2022 Space Gray (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU

* Bộ nhớ: 24GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 256GB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

41,690,000₫
Macbook Pro Z16R0003W 13in Touch Bar Ram 24GB, 256GB 2022 Space Gray (Apple VN)

Macbook Pro Z16R0003X 13in Touch Bar Ram 16GB, 512GB 2022 Space Gray (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU

* Bộ nhớ: 16GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 512GB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

39,990,000₫
Macbook Pro Z16R0003X 13in Touch Bar Ram 16GB, 512GB 2022 Space Gray (Apple VN)

Macbook Pro Z16R00040 13in Touch Bar Ram 24GB, 512GB 2022 Space Gray (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU

* Bộ nhớ: 24GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 512GB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

 
46,790,000₫
Macbook Pro Z16R00040 13in Touch Bar Ram 24GB, 512GB 2022 Space Gray (Apple VN)

Macbook Pro Z16T0003V 13in Touch Bar Ram 16GB, 256GB 2022 Silver (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU

* Bộ nhớ: 16GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 256GB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

34,790,000₫
Macbook Pro Z16T0003V 13in Touch Bar Ram 16GB, 256GB 2022 Silver (Apple VN)

Macbook Pro Z16T0003W 13in Touch Bar Ram 24GB, 256GB 2022 Silver (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU

* Bộ nhớ: 24GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 256GB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

41,690,000₫
Macbook Pro Z16T0003W 13in Touch Bar Ram 24GB, 256GB 2022 Silver (Apple VN)

Macbook Pro Z16T0003X 13in Touch Bar Ram 16GB, 512GB 2022 Silver (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU

* Bộ nhớ: 16GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 512GB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

39,990,000₫
Macbook Pro Z16T0003X 13in Touch Bar Ram 16GB, 512GB 2022 Silver (Apple VN)

Macbook Pro Z16T00040 13in Touch Bar Ram 24GB, 512GB 2022 Silver (Apple VN)

* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU

* Bộ nhớ: 24GB unified memory

* Ổ lưu trữ: 512GB SSD storage

* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology

* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad

* Hệ Điều Hành: macOS

46,790,000₫
Macbook Pro Z16T00040 13in Touch Bar Ram 24GB, 512GB 2022 Silver (Apple VN)