iPad Gen 9 10.2 Wi-Fi + Cellular 2021 MK473ZA/A Space Gray (Apple VN)

Chip: A13 Bionic chip with 64-bit architecture

Dung lượng: 64GB

Màu sắc: Space Gray

Sim Card: Nano-Sim

Màn hình: Retina 10.2-inch LED-Blacklit Multi-Touch, IPS technology

Camera: 8MP Wide

Wi-Fi + Cellular, Bluetooth 4.2

Hỗ trợ: Bút Apple Pencil (Gen 1)

Cân nặng: 498gr

Hệ điều hành: iPadOS 15

Hộp sp gồm: iPad, Lightning to USB-C Cable, 20W USB-C Power Adapter

12,390,000₫
iPad Gen 9 10.2 Wi-Fi + Cellular 2021 MK473ZA/A Space Gray (Apple VN)

iPad Gen 9 10.2 Wi-Fi + Cellular 2021 MK4E3ZA/A Space Gray (Apple VN)

Chip: A13 Bionic chip with 64-bit architecture

Dung lượng: 256GB

Màu sắc: Space Gray

Sim Card: Nano-Sim

Màn hình: Retina 10.2-inch LED-Blacklit Multi-Touch, IPS technology

Camera: 8MP Wide

Wi-Fi + Cellular, Bluetooth 4.2

Hỗ trợ: Bút Apple Pencil (Gen 1)

Cân nặng: 498gr

Hệ điều hành: iPadOS 15

Hộp sp gồm: iPad, Lightning to USB-C Cable, 20W USB-C Power Adapter

15,690,000₫
iPad Gen 9 10.2 Wi-Fi + Cellular 2021 MK4E3ZA/A Space Gray (Apple VN)

iPad Gen 9 10.2 Wi-Fi + Cellular MK493ZA/A Silver (Apple VN) 2021

Chip: A13 Bionic chip with 64-bit architecture

Dung lượng: 64GB

Màu sắc: Silver

Sim Card: Nano-Sim

Màn hình: Retina 10.2-inch LED-Blacklit Multi-Touch, IPS technology

Camera: 8MP Wide

Wi-Fi + Cellular, Bluetooth 4.2

Hỗ trợ: Bút Apple Pencil (Gen 1)

Cân nặng: 498gr

Hệ điều hành: iPadOS 15

Hộp sp gồm: iPad, Lightning to USB-C Cable, 20W USB-C Power Adapter

12,390,000₫
iPad Gen 9 10.2 Wi-Fi + Cellular MK493ZA/A Silver (Apple VN) 2021

iPad Gen 9 10.2 Wi-Fi + Cellular MK4H3ZA/A Silver (Apple VN) 2021

Chip: A13 Bionic chip with 64-bit architecture

Dung lượng: 256GB

Màu sắc: Silver

Sim Card: Nano-Sim

Màn hình: Retina 10.2-inch LED-Blacklit Multi-Touch, IPS technology

Camera: 8MP Wide

Wi-Fi + Cellular, Bluetooth 4.2

Hỗ trợ: Bút Apple Pencil (Gen 1)

Cân nặng: 498gr

Hệ điều hành: iPadOS 15

Hộp sp gồm: iPad, Lightning to USB-C Cable, 20W USB-C Power Adapter

15,690,000₫
iPad Gen 9 10.2 Wi-Fi + Cellular MK4H3ZA/A Silver (Apple VN) 2021

iPad Gen 9 10.2 WiFi 2021 MK2K3ZA/A Space Gray (Apple VN)

Chip: A13 Bionic chip with 64-bit architecture

Dung lượng: 64GB

Mầu sắc: Space Gray

Màn hình: Retina 10.2-inch LED-Blacklit Multi-Touch, IPS technology

Camera: 8MP Wide

Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Hỗ trợ: Bút Apple Pencil (Gen 1)

Cân nặng: 487gr

Hệ điều hành: iPadOS 15

Hộp sp gồm: iPad, Lightning to USB-C Cable, 20W USB-C Power Adapter

7,190,000₫
iPad Gen 9 10.2 WiFi 2021 MK2K3ZA/A Space Gray (Apple VN)

iPad Gen 9 10.2 WiFi 2021 MK2L3ZA/A Silver (Apple VN)

Chip: A13 Bionic chip with 64-bit architecture

Dung lượng: 64GB

Mầu sắc: Silver 

Màn hình: Retina 10.2-inch LED-Blacklit Multi-Touch, IPS technology

Camera: 8MP Wide

Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Hỗ trợ: Bút Apple Pencil (Gen 1)

Cân nặng: 487gr

Hệ điều hành: iPadOS 15

Hộp sp gồm: iPad, Lightning to USB-C Cable, 20W USB-C Power Adapter

8,790,000₫
iPad Gen 9 10.2 WiFi 2021 MK2L3ZA/A Silver (Apple VN)
Còn hàng

iPad Gen 9 10.2 WiFi 2021 MK2N3ZA/A Space Gray (Apple VN)

Chip: A13 Bionic chip with 64-bit architecture

Dung lượng: 256GB

Mầu sắc: Space Gray

Màn hình: Retina 10.2-inch LED-Blacklit Multi-Touch, IPS technology

Camera: 8MP Wide

Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Hỗ trợ: Bút Apple Pencil (Gen 1)

Cân nặng: 487gr

Hệ điều hành: iPadOS 15

Hộp sp gồm: iPad, Lightning to USB-C Cable, 20W USB-C Power Adapter

12,390,000₫
iPad Gen 9 10.2 WiFi 2021 MK2N3ZA/A Space Gray (Apple VN)
Còn hàng

iPad Gen 9 10.2 WiFi 2021 MK2P3ZA/A Silver (Apple VN)

Chip: A13 Bionic chip with 64-bit architecture

Dung lượng: 256GB

Mầu sắc: Silver

Màn hình: Retina 10.2-inch LED-Blacklit Multi-Touch, IPS technology

Camera: 8MP Wide

Wi-Fi, Bluetooth 4.2

Hỗ trợ: Bút Apple Pencil (Gen 1)

Cân nặng: 487gr

Hệ điều hành: iPadOS 15

Hộp sp gồm: iPad, Lightning to USB-C Cable, 20W USB-C Power Adapter

12,390,000₫
iPad Gen 9 10.2 WiFi 2021 MK2P3ZA/A Silver (Apple VN)
Còn hàng