iPhone 13 Pro 128GB MLV93VN/A Graphite (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

21,990,000₫
iPhone 13 Pro 128GB MLV93VN/A Graphite (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro 128GB MLVA3VN/A Silver (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

21,990,000₫
iPhone 13 Pro 128GB MLVA3VN/A Silver (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro 128GB MLVC3VN/A Gold (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

21,990,000₫
iPhone 13 Pro 128GB MLVC3VN/A Gold (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro 128GB MLVD3VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

21,990,000₫
iPhone 13 Pro 128GB MLVD3VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro 1TB MLVV3VN/A Graphite (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 1TB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,990,000₫
iPhone 13 Pro 1TB MLVV3VN/A Graphite (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro 1TB MLVW3VN/A Silver (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 1TB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,990,000₫
iPhone 13 Pro 1TB MLVW3VN/A Silver (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro 1TB MLVY3VN/A Gold (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 1TB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,990,000₫
iPhone 13 Pro 1TB MLVY3VN/A Gold (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro 1TB MLW03VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 1TB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,990,000₫
iPhone 13 Pro 1TB MLW03VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro 256GB MLVE3VN/A Graphite (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

24,490,000₫
iPhone 13 Pro 256GB MLVE3VN/A Graphite (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro 256GB MLVF3VN/A Silver (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

24,490,000₫
iPhone 13 Pro 256GB MLVF3VN/A Silver (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro 256GB MLVK3VN/A Gold (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

24,490,000₫
iPhone 13 Pro 256GB MLVK3VN/A Gold (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro 256GB MLVP3VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

24,490,000₫
iPhone 13 Pro 256GB MLVP3VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro 512GB MLVH3VN/A Graphite (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,490,000₫
iPhone 13 Pro 512GB MLVH3VN/A Graphite (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro 512GB MLVN3VN/A Silver (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,490,000₫
iPhone 13 Pro 512GB MLVN3VN/A Silver (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro 512GB MLVQ3VN/A Gold (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,490,000₫
iPhone 13 Pro 512GB MLVQ3VN/A Gold (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro 512GB MLVU3VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.1‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 204gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,490,000₫
iPhone 13 Pro 512GB MLVU3VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021
Hết hàng