iPhone 13 Pro Max 128GB MLL63VN/A Graphite (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 128GB MLL63VN/A Graphite (Apple VN) 2021
Còn hàng

iPhone 13 Pro Max 128GB MLL73VN/A Silver (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 128GB MLL73VN/A Silver (Apple VN) 2021
Còn hàng

iPhone 13 Pro Max 128GB MLL83VN/A Gold (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 128GB MLL83VN/A Gold (Apple VN) 2021
Còn hàng

iPhone 13 Pro Max 128GB MLL93VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 128GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

25,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 128GB MLL93VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021

iPhone 13 Pro Max 1TB MLLK3VN/A Graphite (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 1TB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

32,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 1TB MLLK3VN/A Graphite (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro Max 1TB MLLL3VN/A Silver (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 1TB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

32,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 1TB MLLL3VN/A Silver (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro Max 1TB MLLM3VN/A Gold (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 1TB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

32,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 1TB MLLM3VN/A Gold (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro Max 1TB MLLN3VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 1TB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

32,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 1TB MLLN3VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021

iPhone 13 Pro Max 256GB MLLA3VN/A Graphite (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

27,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 256GB MLLA3VN/A Graphite (Apple VN) 2021
Còn hàng

iPhone 13 Pro Max 256GB MLLC3VN/A Silver (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

27,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 256GB MLLC3VN/A Silver (Apple VN) 2021
Còn hàng

iPhone 13 Pro Max 256GB MLLD3VN/A Gold (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

27,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 256GB MLLD3VN/A Gold (Apple VN) 2021
Còn hàng

iPhone 13 Pro Max 256GB MLLE3VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 256GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

27,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 256GB MLLE3VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021

iPhone 13 Pro Max 512GB MLLF3VN/A Graphite (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

31,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 512GB MLLF3VN/A Graphite (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro Max 512GB MLLG3VN/A Silver (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

31,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 512GB MLLG3VN/A Silver (Apple VN) 2021
Hết hàng

iPhone 13 Pro Max 512GB MLLH3VN/A Gold (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

31,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 512GB MLLH3VN/A Gold (Apple VN) 2021
Còn hàng

iPhone 13 Pro Max 512GB MLLJ3VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021

Chip: A15 Bionic chip

Dung lượng: 512GB

SIM (nano-SIM and eSIM)

Màn hình: Super Retina XDR 6.7‑inch OLED Multi‑Touch

Camera: Pro 12MP, TrueDepth Cam

Chống bụi, nước, cảm biến LiDAR Scanner

Kết nối 5G, WiFi 6, Sạc không dây chuẩn QI, MagSafe

Cân nặng: 240gr

Hệ điều hành: iOS 15

31,990,000₫
iPhone 13 Pro Max 512GB MLLJ3VN/A Sierra Blue (Apple VN) 2021