Mac mini 16GB, 1TB 2020 Z12N000E5 (Apple VN)

CPU: Apple Apple M1 8 - Core

RAM: 16 GB Tích hợp

Card đồ họa: Tích hợp

VGA: Intel UHD Graphics 630

Ổ cứng: 1TB SSD

Weight: 1.2 kg

Hệ điều hành: MacOS

 

31,790,000₫
Mac mini 16GB, 1TB 2020 Z12N000E5 (Apple VN)
Hết hàng

Mac mini 16GB, 256GB 2020 Z12N000B8 (Apple VN)

CPU: Apple Apple M1 8 - Core

RAM: 16 GB Tích hợp

Card đồ họa: Tích hợp

VGA: Intel UHD Graphics 630

Ổ cứng: 256GB SSD

Weight: 1.2 kg

Hệ điều hành: MacOS

 

22,790,000₫
Mac mini 16GB, 256GB 2020 Z12N000B8 (Apple VN)
Hết hàng

Mac mini 16GB, 512GB 2020 Z12N000E2 (Apple VN)

CPU: Apple Apple M1 8 - Core

RAM: 16 GB Tích hợp

Card đồ họa: Tích hợp

VGA: Intel UHD Graphics 630

Ổ cứng: 512GB SSD

Weight: 1.2 kg

Hệ điều hành: MacOS

 

26,990,000₫
Mac mini 16GB, 512GB 2020 Z12N000E2 (Apple VN)
Hết hàng

Mac mini 16GB, 512GB 2020 Z12P000HK (Apple VN)

CPU: Apple Apple M1 8 - Core

RAM: 16 GB Tích hợp

Card đồ họa: Tích hợp

VGA: Intel UHD Graphics 630

Ổ cứng: 512GB SSD

Weight: 1.2 kg

Hệ điều hành: MacOS

 

26,890,000₫
Mac mini 16GB, 512GB 2020 Z12P000HK (Apple VN)
Hết hàng

Mac mini 8GB, 256GB 2020 MGNR3SA/A (Apple VN)

CPU: Apple Apple M1 8 - Core

RAM: 8 GB Tích hợp

Card đồ họa: Tích hợp

VGA: Intel UHD Graphics 630

Ổ cứng: 256GB SSD

Weight: 1.2 kg

Hệ điều hành: MacOS

 

16,990,000₫
Mac mini 8GB, 256GB 2020 MGNR3SA/A (Apple VN)
Còn hàng

Mac mini 8GB, 512GB 2020 MGNT3SA/A (Apple VN)

CPU: Apple Apple M1 8 - Core

RAM: 8 GB Tích hợp

Card đồ họa: Tích hợp

VGA: Intel UHD Graphics 630

Ổ cứng: 512GB SSD

Weight: 1.2 kg

Hệ điều hành: MacOS

 

21,890,000₫
Mac mini 8GB, 512GB 2020 MGNT3SA/A (Apple VN)
Còn hàng