MacBook Pro 14inch M2 Max MPHG3SA/A Space Grey (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M2 Max chip 12‑core CPU

Ram: 32GB

Ổ cứng: 1TB SSD

Card màn hình: 30‑core GPU

Màn hình: 14.2-inch (3024x1964) Liquid Retina XDR display 120Hz

Cổng kết nối: SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3

Camera: 1080p FaceTime HD

Hệ Điều Hành: macOS

70,990,000₫
MacBook Pro 14inch M2 Max MPHG3SA/A Space Grey (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 14inch M2 Max MPHK3SA/A Silver(Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M2 Max chip 12‑core CPU

Ram: 32GB

Ổ cứng: 1TB SSD

Card màn hình: 30‑core GPU

Màn hình: 14.2-inch (3024x1964) Liquid Retina XDR display 120Hz

Cổng kết nối: SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3

Camera: 1080p FaceTime HD

Hệ Điều Hành: macOS

70,990,000₫
MacBook Pro 14inch M2 Max MPHK3SA/A Silver(Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 14inch M2 Pro MPHE3SA/A Space Grey (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M2 Pro chip 10‑core CPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Card màn hình: 16‑core GPU

Màn hình: 14.2-inch 120Hz, Liquid Retina, Mini LED, XDR

Cổng kết nối: SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3

Camera: 1080p FaceTime HD

Hệ Điều Hành: macOS

45,990,000₫
MacBook Pro 14inch M2 Pro MPHE3SA/A Space Grey (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 14inch M2 Pro MPHF3SA/A Space Grey (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M2 Pro chip 12‑core CPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 1TB SSD

Card màn hình: 19‑core GPU

Màn hình: 14.2-inch (3024x1964) Liquid Retina XDR display 120Hz

Cổng kết nối: SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3

Camera: 1080p FaceTime HD

Hệ Điều Hành: macOS

49,990,000₫
MacBook Pro 14inch M2 Pro MPHF3SA/A Space Grey (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 14inch M2 Pro MPHH3SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M2 Pro chip 10‑core CPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 512GB SSD

Card màn hình: 16‑core GPU

Màn hình: 14.2-inch 120Hz, Liquid Retina, Mini LED, XDR

Cổng kết nối: SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3

Camera: 1080p FaceTime HD

Hệ Điều Hành: macOS

45,990,000₫
MacBook Pro 14inch M2 Pro MPHH3SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 14inch M2 Pro MPHJ3SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M2 Pro chip 12‑core CPU

Ram: 16GB

Ổ cứng: 1TB SSD

Card màn hình: 19‑core GPU

Màn hình: 14.2-inch (3024x1964) Liquid Retina XDR display 120Hz

Cổng kết nối: SDXC card x1, HDMI x1, 3.5 mm x1, MagSafe 3 x1, Thunderbolt 4 (USB-C) x3

Camera: 1080p FaceTime HD

Hệ Điều Hành: macOS

49,990,000₫
MacBook Pro 14inch M2 Pro MPHJ3SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)