Macbook Air 15.3inch 16GB, 256GB Midnight - 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

36,490,000₫
Macbook Air 15.3inch 16GB, 256GB Midnight - 2023 (Apple VN)

Macbook Air 15.3inch 16GB, 256GB Silver- 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

36,490,000₫
Macbook Air 15.3inch 16GB, 256GB Silver- 2023 (Apple VN)
Còn hàng

Macbook Air 15.3inch 16GB, 256GB Space Grey- 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

36,490,000₫
Macbook Air 15.3inch 16GB, 256GB Space Grey- 2023 (Apple VN)

Macbook Air 15.3inch 16GB, 256GB Starlight - 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

36,490,000₫
Macbook Air 15.3inch 16GB, 256GB Starlight - 2023 (Apple VN)

Macbook Air 15.3inch 16GB, 512GB Midnight - 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

41,290,000₫
Macbook Air 15.3inch 16GB, 512GB Midnight - 2023 (Apple VN)

Macbook Air 15.3inch 16GB, 512GB Silver - 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

41,290,000₫
Macbook Air 15.3inch 16GB, 512GB Silver - 2023 (Apple VN)
Còn hàng

Macbook Air 15.3inch 16GB, 512GB Space Grey- 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

41,290,000₫
Macbook Air 15.3inch 16GB, 512GB Space Grey- 2023 (Apple VN)

Macbook Air 15.3inch 16GB, 512GB Starlight - 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 16GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

41,290,000₫
Macbook Air 15.3inch 16GB, 512GB Starlight - 2023 (Apple VN)

Macbook Air MQKP3SA/A 15.3inch 8GB, 256GB Space Grey- 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

28,990,000₫
Macbook Air MQKP3SA/A 15.3inch 8GB, 256GB Space Grey- 2023 (Apple VN)

Macbook Air MQKQ3SA/A 15.3inch 8GB, 512GB Space Grey- 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

34,890,000₫
Macbook Air MQKQ3SA/A 15.3inch 8GB, 512GB Space Grey- 2023 (Apple VN)

Macbook Air MQKR3SA/A 15.3inch 8GB, 256GB Silver- 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

28,990,000₫
Macbook Air MQKR3SA/A 15.3inch 8GB, 256GB Silver- 2023 (Apple VN)

Macbook Air MQKT3SA/A 15.3inch 8GB, 512GB Silver - 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

34,890,000₫
Macbook Air MQKT3SA/A 15.3inch 8GB, 512GB Silver - 2023 (Apple VN)

Macbook Air MQKU3SA/A 15.3inch 8GB, 256GB Starlight - 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

28,990,000₫
Macbook Air MQKU3SA/A 15.3inch 8GB, 256GB Starlight - 2023 (Apple VN)

Macbook Air MQKV3SA/A 15.3inch 8GB, 512GB Starlight - 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

34,890,000₫
Macbook Air MQKV3SA/A 15.3inch 8GB, 512GB Starlight - 2023 (Apple VN)

Macbook Air MQKW3SA/A 15.3inch 8GB, 256GB Midnight - 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 256GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

28,990,000₫
Macbook Air MQKW3SA/A 15.3inch 8GB, 256GB Midnight - 2023 (Apple VN)

Macbook Air MQKX3SA/A 15.3inch 8GB, 512GB Midnight - 2023 (Apple VN)

* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU

* RAM: 8GB

* HDD: 512GB SSD

* Màn hình: 15.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology, 2880-by-1864, 500 nits, True Tone technology

* Tích hợp: Touch ID

* Hệ điều hành: macOS

* Cân nặng: 1.51kg

 

34,890,000₫
Macbook Air MQKX3SA/A 15.3inch 8GB, 512GB Midnight - 2023 (Apple VN)