iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 128GB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 128GB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

31,190,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 128GB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 128GB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 128GB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

31,190,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 128GB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 1TB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 1TB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

55,990,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 1TB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 1TB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 1TB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

55,990,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 1TB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 256GB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 256GB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

34,290,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 256GB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 256GB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

34,290,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 2TB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 2TB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

67,990,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 2TB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 2TB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 2TB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

67,990,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 2TB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 512GB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 512GB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

40,490,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 512GB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 512GB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 512GB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

40,490,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi + Cellular 512GB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 128GB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 128GB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

27,690,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 128GB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 128GB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 128GB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

27,690,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 128GB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 1TB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 1TB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

51,990,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 1TB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 1TB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 1TB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

51,990,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 1TB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 256GB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 256GB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

30,190,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 256GB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 256GB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 256GB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

30,190,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 256GB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 2TB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 2TB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

63,990,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 2TB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 2TB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 2TB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

63,990,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 2TB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 512GB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 512GB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

35,490,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 512GB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 512GB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 512GB

Màn hình: 12.9 inches Liquid Retina XDR, Mini-LED, 2732 x 2048p, 264 ppi, dải màu P3, Độ sáng SDR: tối đa 600 nit, Độ sáng XDR: tối đa 1000 nit toàn màn hình, tối đa 1600 nit (chỉ nội dung HDR), Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1. 

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

35,490,000₫
iPad Pro M2 12.9 inch Wi-Fi 512GB Space Gray
Còn hàng