iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 128GB - Silver MHW63ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 6GB

* Bộ nhớ trong: 128GB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi + 5G, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

23,990,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 128GB - Silver MHW63ZA/A

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 128GB - Space Grey MHW53ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 8GB

* Bộ nhớ trong: 128GB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi + 5G, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

23,990,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 128GB - Space Grey MHW53ZA/A

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 1TB - Silver MHWD3ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 16GB

* Bộ nhớ trong: 1TB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi + 5G, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

41,690,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 1TB - Silver MHWD3ZA/A
Còn hàng

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 1TB - Space Grey MHWC3ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 16GB

* Bộ nhớ trong: 1TB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi + 5G, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

41,690,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 1TB - Space Grey MHWC3ZA/A

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 256GB - Space Grey MHW73ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 8GB

* Bộ nhớ trong: 256GB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi + 5G, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

26,490,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 256GB - Space Grey MHW73ZA/A

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 2TB - Silver MHWF3ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 16GB

* Bộ nhớ trong: 2TB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi + 5G, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

51,890,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 2TB - Silver MHWF3ZA/A
Còn hàng

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 2TB - Space Grey MHWE3ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 16GB

* Bộ nhớ trong: 2TB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi + 5G, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

51,890,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 2TB - Space Grey MHWE3ZA/A

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 512GB - Silver MHWA3ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 8GB

* Bộ nhớ trong: 512GB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi + 5G, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

31,590,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 512GB - Silver MHWA3ZA/A

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 512GB - Space Grey MHW93ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 8GB

* Bộ nhớ trong: 512GB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi + 5G, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

31,590,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi + Cellular 512GB - Space Grey MHW93ZA/A

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 128GB - Silver MHQT3ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 8GB

* Bộ nhớ trong: 128GB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

20,090,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 128GB - Silver MHQT3ZA/A
Còn hàng

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 128GB - Space Grey MHQR3ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 8GB

* Bộ nhớ trong: 128GB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

20,090,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 128GB - Space Grey MHQR3ZA/A
Còn hàng

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 1TB - Silver MHR03ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 16GB

* Bộ nhớ trong: 1TB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

37,790,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 1TB - Silver MHR03ZA/A
Còn hàng

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 1TB - Space Grey MHQY3ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 16GB

* Bộ nhớ trong: 1TB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

37,790,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 1TB - Space Grey MHQY3ZA/A
Còn hàng

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 256GB - Silver MHQV3ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 8GB

* Bộ nhớ trong: 256GB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

22,590,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 256GB - Silver MHQV3ZA/A
Còn hàng

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 256GB - Space Grey MHQU3ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 8GB

* Bộ nhớ trong: 256GB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

22,590,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 256GB - Space Grey MHQU3ZA/A
Còn hàng

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 2TB - Silver MHR33ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 16GB

* Bộ nhớ trong: 2TB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

47,990,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 2TB - Silver MHR33ZA/A
Còn hàng

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 2TB - Space Grey MHR23ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 16GB

* Bộ nhớ trong: 2TB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

47,990,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 2TB - Space Grey MHR23ZA/A
Còn hàng

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 512GB - Silver MHQX3ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 8GB

* Bộ nhớ trong: 512GB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

27,690,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 512GB - Silver MHQX3ZA/A
Còn hàng

iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 512GB - Space Grey MHQW3ZA/A

* Chip: Apple M1

* Dung lượng RAM: 8GB

* Bộ nhớ trong: 512GB

* Màn hình: True Tone Retina 11-inch Multi-Touch

* Wi-Fi, Bluetooth 5.0

* Hệ điều hành: iPadOS

 

27,690,000₫
iPad Pro 11-inch Wi‑Fi 512GB - Space Grey MHQW3ZA/A
Còn hàng