iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 128GB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 128GB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

23,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 128GB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 128GB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 128GB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

23,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 128GB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 1TB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 1TB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

43,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 1TB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 1TB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 1TB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

43,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 1TB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 256GB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 256GB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

26,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 256GB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 256GB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

26,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 2TB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 2TB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

54,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 2TB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 2TB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 2TB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

54,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 2TB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 512GB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 512GB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

33,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 512GB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 512GB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 512GB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E+ 5G , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

33,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi + Cellular 512GB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 128GB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 128GB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

19,790,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 128GB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 128GB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 128GB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

19,790,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 128GB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 1TB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 1TB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

44,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 1TB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 1TB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 1TB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

44,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 1TB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 256GB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 256GB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

23,190,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 256GB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 256GB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 256GB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

23,190,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 256GB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 2TB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 2TB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

55,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 2TB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 2TB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 16GB

Bộ nhớ trong: 2TB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

55,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 2TB Space Gray
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 512GB Silver

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 512GB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

29,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 512GB Silver
Còn hàng

iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 512GB Space Gray

Chip: Apple M2

Dung lượng RAM: 8GB

Bộ nhớ trong: 512GB

Màn hình: 11 inches Liquid Retina, 2388 x 1668p, 264 ppi,True Tone, 600 nits, Hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ thứ 2),

Wi‑Fi 6E , Bluetooth 5.3

Hệ điều hành: iPadOS 16

29,990,000₫
iPad Pro M2 11 inch Wi-Fi 512GB Space Gray
Còn hàng