MacBook Pro 16 inch M3 Max MRW33SA/A Space Black (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M3 Max

RAM: 36GB

Dung lượng: 1TB SSD

Màn hình: 16.2 inches, 120Hz, 3024 x 1964 pixels, Độ sáng XDR: 1000 nit liên tục ở chế độ toàn màn hình, Độ sáng đỉnh 1600 nit (chỉ nội dung HDR), True Tone, ProMotion

Hệ điều hành: macOS

Mầu sắc: Space Black

Bảo mật: Touch ID

Trọng lượng: 2.16kg

88,490,000₫
MacBook Pro 16 inch M3 Max MRW33SA/A Space Black (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 16 inch M3 Max MRW73SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M3 Max

RAM: 36GB

Dung lượng: 1TB SSD

Màn hình: 16.2 inches, 120Hz, 3024 x 1964 pixels, Độ sáng XDR: 1000 nit liên tục ở chế độ toàn màn hình, Độ sáng đỉnh 1600 nit (chỉ nội dung HDR), True Tone, ProMotion

Hệ điều hành: macOS

Mầu sắc: Silver

Bảo mật: Touch ID

Trọng lượng: 2.16kg

88,490,000₫
MacBook Pro 16 inch M3 Max MRW73SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 16 inch M3 Max MUW63SA/A Space Black (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M3 Max

RAM: 48GB

Dung lượng: 1TB SSD

Màn hình: 16.2 inches, 120Hz, 3024 x 1964 pixels, Độ sáng XDR: 1000 nit liên tục ở chế độ toàn màn hình, Độ sáng đỉnh 1600 nit (chỉ nội dung HDR), True Tone, ProMotion

Hệ điều hành: macOS

Mầu sắc: Space Black

Bảo mật: Touch ID

Trọng lượng: 2.16kg

101,990,000₫
MacBook Pro 16 inch M3 Max MUW63SA/A Space Black (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 16 inch M3 Max MUW73SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M3 Max

RAM: 48GB

Dung lượng: 1TB SSD

Màn hình: 16.2 inches, 120Hz, 3024 x 1964 pixels, Độ sáng XDR: 1000 nit liên tục ở chế độ toàn màn hình, Độ sáng đỉnh 1600 nit (chỉ nội dung HDR), True Tone, ProMotion

Hệ điều hành: macOS

Mầu sắc: Silver

Bảo mật: Touch ID

Trọng lượng: 2.16kg

101,990,000₫
MacBook Pro 16 inch M3 Max MUW73SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 16 inch M3 Pro MRW13SA/A Space Black (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M3 Pro

RAM: 18GB

Dung lượng: 512GB SSD

Màn hình: 16.2 inches, 120Hz, 3024 x 1964 pixels, Độ sáng XDR: 1000 nit liên tục ở chế độ toàn màn hình, Độ sáng đỉnh 1600 nit (chỉ nội dung HDR), True Tone, ProMotion

Hệ điều hành: macOS

Mầu sắc: Space Black

Bảo mật: Touch ID

Trọng lượng: 2.14kg

62,990,000₫
MacBook Pro 16 inch M3 Pro MRW13SA/A Space Black (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 16 inch M3 Pro MRW23SA/A Space Black (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M3 Pro

RAM: 36GB

Dung lượng: 512B SSD

Màn hình: 16.2 inches, 120Hz, 3024 x 1964 pixels, Độ sáng XDR: 1000 nit liên tục ở chế độ toàn màn hình, Độ sáng đỉnh 1600 nit (chỉ nội dung HDR), True Tone, ProMotion

Hệ điều hành: macOS

Mầu sắc: Space Black

Bảo mật: Touch ID

Trọng lượng: 2.14kg

72,490,000₫
MacBook Pro 16 inch M3 Pro MRW23SA/A Space Black (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 16 inch M3 Pro MRW43SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M3 Pro

RAM: 18GB

Dung lượng: 512GB SSD

Màn hình: 16.2 inches, 120Hz, 3024 x 1964 pixels, Độ sáng XDR: 1000 nit liên tục ở chế độ toàn màn hình, Độ sáng đỉnh 1600 nit (chỉ nội dung HDR), True Tone, ProMotion

Hệ điều hành: macOS

Mầu sắc: Silver

Bảo mật: Touch ID

Trọng lượng: 2.14kg

62,990,000₫
MacBook Pro 16 inch M3 Pro MRW43SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)

MacBook Pro 16 inch M3 Pro MRW63SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)

CPU: Apple M3 Pro

RAM: 36GB

Dung lượng: 512B SSD

Màn hình: 16.2 inches, 120Hz, 3024 x 1964 pixels, Độ sáng XDR: 1000 nit liên tục ở chế độ toàn màn hình, Độ sáng đỉnh 1600 nit (chỉ nội dung HDR), True Tone, ProMotion

Hệ điều hành: macOS

Mầu sắc: Silver

Bảo mật: Touch ID

Trọng lượng: 2.14kg

72,490,000₫
MacBook Pro 16 inch M3 Pro MRW63SA/A Silver (Chính hãng Apple Việt Nam)