Macbook Air MVH22SA/A 13-inch 512G Space Gray- 2020 (Apple VN)

* CPU: 1.1GHz Intel Core i5 processor, up to 3.5GHz, 6MB L3 cache 
* RAM: 8GB 3733MHz LPDDR4X memory
* HDD: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone
* Card màn hình: Intel Iris Plus Graphics
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS

32,590,000₫
Macbook Air MVH22SA/A 13-inch 512G Space Gray- 2020 (Apple VN)

Macbook Air MVH42SA/A 13-inch 512G Silver- 2020 (Apple VN)

* CPU: 1.1GHz Intel Core i5 processor, up to 3.5GHz, 6MB L3 cache 
* RAM: 8GB 3733MHz LPDDR4X memory
* HDD: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone
* Card màn hình: Intel Iris Plus Graphics
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS

32,590,000₫
Macbook Air MVH42SA/A 13-inch 512G Silver- 2020 (Apple VN)
Còn hàng

Macbook Air MVH52SA/A 13-inch 512G Gold- 2020 (Apple VN)

* CPU: 1.1GHz Intel Core i5 processor, up to 3.5GHz, 6MB L3 cache 
* RAM: 8GB 3733MHz LPDDR4X memory
* HDD: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone
* Card màn hình: Intel Iris Plus Graphics
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS

32,590,000₫
Macbook Air MVH52SA/A 13-inch 512G Gold- 2020 (Apple VN)
Còn hàng

Macbook Air MWTJ2SA/A 13-inch 256G Space Gray- 2020 (Apple VN)

* CPU: 1.1GHz Intel Core i3 processor, up to 3.2GHz, 4MB L3 cache
* RAM: 8GB 3733MHz LPDDR4X memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone
* Card màn hình: Intel Iris Plus Graphics
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS

24,990,000₫
Macbook Air MWTJ2SA/A 13-inch 256G Space Gray- 2020 (Apple VN)

Macbook Air MWTK2SA/A 13-inch 256G Silver- 2020 (Apple VN)

* CPU: 1.1GHz Intel Core i3 processor, up to 3.2GHz, 4MB L3 cache
* RAM: 8GB 3733MHz LPDDR4X memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone
* Card màn hình: Intel Iris Plus Graphics
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS

24,990,000₫
Macbook Air MWTK2SA/A 13-inch 256G Silver- 2020 (Apple VN)
Còn hàng

Macbook Air MWTL2SA/A 13-inch 256G Gold- 2020 (Apple VN)

* CPU: 1.1GHz Intel Core i3 processor, up to 3.2GHz, 4MB L3 cache
* RAM: 8GB 3733MHz LPDDR4X memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone
* Card màn hình: Intel Iris Plus Graphics
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS

24,990,000₫
Macbook Air MWTL2SA/A 13-inch 256G Gold- 2020 (Apple VN)
Còn hàng