iPhone SE 2020 128GB Black VN/A

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 128GB, 
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: Retina HD 4.7-inch LCD Multi‑Touch
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

12,590,000₫
iPhone SE 2020 128GB Black VN/A
Còn hàng

iPhone SE 2020 128GB Red VN/A

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 128GB, 
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: Retina HD 4.7-inch LCD Multi‑Touch
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

12,590,000₫
iPhone SE 2020 128GB Red VN/A
Còn hàng

iPhone SE 2020 128GB White VN/A

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 128GB, 
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: Retina HD 4.7-inch LCD Multi‑Touch
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

12,590,000₫
iPhone SE 2020 128GB White VN/A
Còn hàng

iPhone SE 2020 256GB Black VN/A

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB, 
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: Retina HD 4.7-inch LCD Multi‑Touch
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

15,390,000₫
iPhone SE 2020 256GB Black VN/A
Còn hàng

iPhone SE 2020 256GB Red VN/A

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB, 
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: Retina HD 4.7-inch LCD Multi‑Touch
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

15,390,000₫
iPhone SE 2020 256GB Red VN/A
Còn hàng

iPhone SE 2020 256GB White VN/A

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB, 
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: Retina HD 4.7-inch LCD Multi‑Touch
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

15,390,000₫
iPhone SE 2020 256GB White VN/A
Còn hàng

iPhone SE 2020 64GB Black VN/A

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip

* Dung lượng: 64GB,

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina HD 4.7-inch LCD Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 13

11,290,000₫
iPhone SE 2020 64GB Black VN/A
Còn hàng

iPhone SE 2020 64GB Red VN/A

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip

* Dung lượng: 64GB,

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina HD 4.7-inch LCD Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 13

11,290,000₫
iPhone SE 2020 64GB Red VN/A
Còn hàng

iPhone SE 2020 64GB White VN/A

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip

* Dung lượng: 64GB,

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina HD 4.7-inch LCD Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 13

11,290,000₫
iPhone SE 2020 64GB White VN/A
Còn hàng