iPhone 12 Mini 128GB MGE33VN/A Black

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A14 Bionic chip

* Dung lượng: 128GB

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 14

20,590,000₫
iPhone 12 Mini 128GB MGE33VN/A Black
Còn hàng

iPhone 12 Mini 128GB MGE43VN/A White

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A14 Bionic chip

* Dung lượng: 128GB

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 14

20,590,000₫
iPhone 12 Mini 128GB MGE43VN/A White
Còn hàng

iPhone 12 Mini 128GB MGE53VN/A Red

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A14 Bionic chip

* Dung lượng: 128GB

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 14

20,590,000₫
iPhone 12 Mini 128GB MGE53VN/A Red
Còn hàng

iPhone 12 Mini 128GB MGE63VN/A Blue

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A14 Bionic chip

* Dung lượng: 128GB

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 14

20,590,000₫
iPhone 12 Mini 128GB MGE63VN/A Blue
Còn hàng

iPhone 12 Mini 128GB MGE73VN/A Green

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A14 Bionic chip

* Dung lượng: 128GB

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 14

20,590,000₫
iPhone 12 Mini 128GB MGE73VN/A Green
Còn hàng

iPhone 12 Mini 256GB MGE93VN/A Black

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A14 Bionic chip

* Dung lượng: 256GB

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 14

23,290,000₫
iPhone 12 Mini 256GB MGE93VN/A Black
Còn hàng

iPhone 12 Mini 256GB MGEA3VN/A White

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A14 Bionic chip

* Dung lượng: 256GB

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 14

23,290,000₫
iPhone 12 Mini 256GB MGEA3VN/A White
Còn hàng

iPhone 12 Mini 256GB MGEC3VN/A Red

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A14 Bionic chip

* Dung lượng: 256GB

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 14

23,290,000₫
iPhone 12 Mini 256GB MGEC3VN/A Red
Còn hàng

iPhone 12 Mini 256GB MGED3VN/A Blue

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A14 Bionic chip

* Dung lượng: 256GB

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 14

23,290,000₫
iPhone 12 Mini 256GB MGED3VN/A Blue
Còn hàng

iPhone 12 Mini 256GB MGEE3VN/A Green

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A14 Bionic chip

* Dung lượng: 256GB

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 14

23,290,000₫
iPhone 12 Mini 256GB MGEE3VN/A Green
Còn hàng

iPhone 12 Mini 64GB MGDX3VN/A Black

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A14 Bionic chip

* Dung lượng: 64GB

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 14

 

19,290,000₫
iPhone 12 Mini 64GB MGDX3VN/A Black
Còn hàng

iPhone 12 Mini 64GB MGDY3VN/A White

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A14 Bionic chip

* Dung lượng: 64GB

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 14

19,290,000₫
iPhone 12 Mini 64GB MGDY3VN/A White
Còn hàng

iPhone 12 Mini 64GB MGE03VN/A Red

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A14 Bionic chip

* Dung lượng: 64GB

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 14

19,290,000₫
iPhone 12 Mini 64GB MGE03VN/A Red
Còn hàng

iPhone 12 Mini 64GB MGE13VN/A Blue

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A14 Bionic chip

* Dung lượng: 64GB

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 14

19,290,000₫
iPhone 12 Mini 64GB MGE13VN/A Blue
Còn hàng

iPhone 12 Mini 64GB MGE23VN/A Green

"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A14 Bionic chip

* Dung lượng: 64GB

* SIM (nano-SIM and eSIM)

* Màn hình: Retina XDR 5.4‑inch OLED Multi‑Touch

* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI

* Hệ điều hành: iOS 14

19,290,000₫
iPhone 12 Mini 64GB MGE23VN/A Green
Còn hàng