iPhone 11 Pro Max 256GB (LL/A)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB, 
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

29,490,000₫
iPhone 11 Pro Max 256GB (LL/A)
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 256GB (VN/A)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB, 
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

35,790,000₫
iPhone 11 Pro Max 256GB (VN/A)
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 256GB 2 Sim (ZA/A)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB, 
* 2 SIM 
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

29,890,000₫
iPhone 11 Pro Max 256GB 2 Sim (ZA/A)
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 512GB (LL/A)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 512GB, 
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

31,790,000₫
iPhone 11 Pro Max 512GB (LL/A)
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 512GB (VN/A)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 512GB, 
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

41,290,000₫
iPhone 11 Pro Max 512GB (VN/A)
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 512GB 2 Sim (ZA/A)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 512GB, 
* 2 SIM 
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

32,190,000₫
iPhone 11 Pro Max 512GB 2 Sim (ZA/A)
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 64GB (LL/A)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB, 
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

26,490,000₫
iPhone 11 Pro Max 64GB (LL/A)
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 64GB (VN/A)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB, 
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

30,390,000₫
iPhone 11 Pro Max 64GB (VN/A)
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 64GB 2 Sim (ZA/A)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB, 
* 2 SIM 
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

26,890,000₫
iPhone 11 Pro Max 64GB 2 Sim (ZA/A)
Còn hàng