iPhone 11 Pro Max 256GB

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB, 
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

0₫
iPhone 11 Pro Max 256GB
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 256GB 2 Sim-Gold (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB, 
* 2 SIM 
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

34,690,000₫
iPhone 11 Pro Max 256GB 2 Sim-Gold (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 256GB 2 Sim-Midnight Green (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB, 
* 2 SIM 
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

34,990,000₫
iPhone 11 Pro Max 256GB 2 Sim-Midnight Green (Hàng chính hãng)

iPhone 11 Pro Max 256GB 2 Sim-Silver (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB, 
* 2 SIM 
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

34,490,000₫
iPhone 11 Pro Max 256GB 2 Sim-Silver (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 256GB 2 Sim-Space Gray (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB, 
* 2 SIM 
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

35,090,000₫
iPhone 11 Pro Max 256GB 2 Sim-Space Gray (Hàng chính hãng)

iPhone 11 Pro Max 512GB (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 512GB, 
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

0₫
iPhone 11 Pro Max 512GB (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 512GB 2 Sim-Gold (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 512GB, 
* 2 SIM 
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

39,190,000₫
iPhone 11 Pro Max 512GB 2 Sim-Gold (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 512GB 2 Sim-Midnight Green (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 512GB, 
* 2 SIM 
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

39,190,000₫
iPhone 11 Pro Max 512GB 2 Sim-Midnight Green (Hàng chính hãng)

iPhone 11 Pro Max 512GB 2 Sim-Silver (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 512GB, 
* 2 SIM 
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

39,190,000₫
iPhone 11 Pro Max 512GB 2 Sim-Silver (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 512GB 2 Sim-Space Gray (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 512GB, 
* 2 SIM 
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

39,190,000₫
iPhone 11 Pro Max 512GB 2 Sim-Space Gray (Hàng chính hãng)

iPhone 11 Pro Max 64GB

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB, 
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

0₫
iPhone 11 Pro Max 64GB
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 64GB 2 Sim-Gold (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB, 
* 2 SIM 
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

30,990,000₫
iPhone 11 Pro Max 64GB 2 Sim-Gold (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 64GB 2 Sim-Midnight Green (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB, 
* 2 SIM 
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

30,890,000₫
iPhone 11 Pro Max 64GB 2 Sim-Midnight Green (Hàng chính hãng)

iPhone 11 Pro Max 64GB 2 Sim-Silver(Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB, 
* 2 SIM 
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

30,990,000₫
iPhone 11 Pro Max 64GB 2 Sim-Silver(Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro Max 64GB 2 Sim-Space Gray (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB, 
* 2 SIM 
* Màn hình: 6.5‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

30,990,000₫
iPhone 11 Pro Max 64GB 2 Sim-Space Gray (Hàng chính hãng)