iPhone 11 Pro 256GB (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: 5.8‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

0₫
iPhone 11 Pro 256GB (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro 256GB 2 Sim-Gold (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB
* 2 SIM
* Màn hình: 5.8‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* 3 Cụm Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

34,990,000₫
iPhone 11 Pro 256GB 2 Sim-Gold (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro 256GB 2 Sim-Midnight Green (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB
* 2 SIM
* Màn hình: 5.8‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* 3 Cụm Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

35,990,000₫
iPhone 11 Pro 256GB 2 Sim-Midnight Green (Hàng chính hãng)

iPhone 11 Pro 256GB 2 Sim-Silver (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB
* 2 SIM
* Màn hình: 5.8‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* 3 Cụm Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

34,990,000₫
iPhone 11 Pro 256GB 2 Sim-Silver (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro 256GB 2 Sim-Space Gray (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB
* 2 SIM
* Màn hình: 5.8‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* 3 Cụm Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

34,990,000₫
iPhone 11 Pro 256GB 2 Sim-Space Gray (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro 512GB (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 512GB
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: 5.8‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

0₫
iPhone 11 Pro 512GB (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro 512GB 2 Sim-Gold (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 512GB
* 2 SIM
* Màn hình: 5.8‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* 3 Cụm Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

37,990,000₫
iPhone 11 Pro 512GB 2 Sim-Gold (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro 512GB 2 Sim-Midnight Green (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 512GB
* 2 SIM
* Màn hình: 5.8‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* 3 Cụm Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

38,990,000₫
iPhone 11 Pro 512GB 2 Sim-Midnight Green (Hàng chính hãng)

iPhone 11 Pro 512GB 2 Sim-Silver (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 512GB
* 2 SIM
* Màn hình: 5.8‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* 3 Cụm Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

37,990,000₫
iPhone 11 Pro 512GB 2 Sim-Silver (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro 512GB 2 Sim-Space Gray (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 512GB
* 2 SIM
* Màn hình: 5.8‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* 3 Cụm Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

37,990,000₫
iPhone 11 Pro 512GB 2 Sim-Space Gray (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro 64GB (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB
* SIM (nano-SIM and eSIM)
* Màn hình: 5.8‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* Cụm 3 Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

0₫
iPhone 11 Pro 64GB (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro 64GB 2 Sim-Gold (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB
* 2 SIM
* Màn hình: 5.8‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* 3 Cụm Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

28,990,000₫
iPhone 11 Pro 64GB 2 Sim-Gold (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro 64GB 2 Sim-Midnight Green (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB
* 2 SIM
* Màn hình: 5.8‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* 3 Cụm Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

29,990,000₫
iPhone 11 Pro 64GB 2 Sim-Midnight Green (Hàng chính hãng)

iPhone 11 Pro 64GB 2 Sim-Silver(Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB
* 2 SIM
* Màn hình: 5.8‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* 3 Cụm Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

28,990,000₫
iPhone 11 Pro 64GB 2 Sim-Silver(Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPhone 11 Pro 64GB 2 Sim-Space Gray (Hàng chính hãng)

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB
* 2 SIM
* Màn hình: 5.8‑inch Multi-Touch Super Retina XDR display
* 3 Cụm Camera, Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13

28,990,000₫
iPhone 11 Pro 64GB 2 Sim-Space Gray (Hàng chính hãng)
Còn hàng