iPad Pro 12.9" Wi-Fi + Cellular 64GB Silver- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 64GB
* Kết nối: Wi-Fi + Cellular
* HĐH iOS 10

18,690,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" Wi-Fi + Cellular 64GB Gold- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 64GB
* Kết nối: Wi-Fi + Cellular
* HĐH iOS 10

18,690,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" WiFi 512GB Silver- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 512GB
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH iOS 10

23,790,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" WiFi 256GB Gold- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 256GB
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH iOS 10

19,990,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" WiFi 256GB Silver- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 256GB
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH iOS 10

19,990,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" WiFi 64GB Gold- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 64GB
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH iOS 10

17,290,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" WiFi 64GB Silver- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 64GB
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH iOS 10

17,290,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" Wi-Fi + Cellular 64GB Space Gray- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 64GB
* Kết nối: Wi-Fi + Cellular
* HĐH iOS 10

18,690,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" Wi-Fi + Cellular 256GB Space Gray- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 256GB
* Kết nối: Wi-Fi + Cellular

22,790,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" WiFi 64GB Space Gray- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 64GB
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH iOS 10

17,290,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng

iPad Pro 12.9" WiFi 256GB Space Gray- New 2017

* A10X Fusion chip with 64‑bit
* Màn hình: 12.9" Retina Multi-Touch
* Capacity: 256GB
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH iOS 10

19,990,000₫
iPad Pro 12.9
Còn hàng