iPad Pro 12.9‑inch 2020 128GB WiFi + 4G - Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS

29,490,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 128GB WiFi + 4G - Silver
Còn hàng

iPad Pro 12.9‑inch 2020 128GB WiFi + 4G - Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS

29,490,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 128GB WiFi + 4G - Space Gray
Còn hàng

iPad Pro 12.9‑inch 2020 128GB WiFi - Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

25,390,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 128GB WiFi - Silver
Còn hàng

iPad Pro 12.9‑inch 2020 128GB WiFi - Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

25,390,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 128GB WiFi - Space Gray
Còn hàng

iPad Pro 12.9‑inch 2020 1TB WiFi + 4G - Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS

37,990,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 1TB WiFi + 4G - Silver
Còn hàng

iPad Pro 12.9‑inch 2020 1TB WiFi + 4G - Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1 TB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS

37,990,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 1TB WiFi + 4G - Space Gray
Còn hàng

iPad Pro 12.9‑inch 2020 1TB WiFi - Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

35,190,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 1TB WiFi - Silver
Còn hàng

iPad Pro 12.9‑inch 2020 1TB WiFi - Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

35,190,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 1TB WiFi - Space Gray
Còn hàng

iPad Pro 12.9‑inch 2020 256GB WiFi + 4G - Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS

32,390,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 256GB WiFi + 4G - Silver
Còn hàng

iPad Pro 12.9‑inch 2020 256GB WiFi + 4G - Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS

32,390,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 256GB WiFi + 4G - Space Gray
Còn hàng

iPad Pro 12.9‑inch 2020 256GB WiFi - Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

27,390,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 256GB WiFi - Space Gray
Còn hàng

iPad Pro 12.9‑inch 2020 256GB WiFi- Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

27,390,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 256GB WiFi- Silver
Còn hàng

iPad Pro 12.9‑inch 2020 512GB WiFi + 4G - Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS

34,690,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 512GB WiFi + 4G - Silver
Còn hàng

iPad Pro 12.9‑inch 2020 512GB WiFi + 4G - Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS

34,690,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 512GB WiFi + 4G - Space Gray
Còn hàng

iPad Pro 12.9‑inch 2020 512GB WiFi - Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

31,990,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 512GB WiFi - Silver
Còn hàng

iPad Pro 12.9‑inch 2020 512GB WiFi - Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hìnhRetina 12.9-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

31,990,000₫
iPad Pro 12.9‑inch 2020 512GB WiFi - Space Gray
Còn hàng