iPad Pro 11-inch 1TB WiFi + 4G 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hình: Liquid Retina 11-inch Multi‑Touch
* Sim: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: WiFi + Cellular
* HĐH: iOS 12

27,490,000₫
iPad Pro 11-inch 1TB WiFi + 4G 2018
Còn hàng

iPad Pro 11-inch 1TB WiFi 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hình: Liquid Retina 11-inch Multi‑Touch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 12

27,090,000₫
iPad Pro 11-inch 1TB WiFi 2018
Còn hàng

iPad Pro 11-inch 256GB WiFi + 4G 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Liquid Retina 11-inch Multi‑Touch
* Sim: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: WiFi + Cellular
* HĐH: iOS 12

25,990,000₫
iPad Pro 11-inch 256GB WiFi + 4G 2018
Còn hàng

iPad Pro 11-inch 256GB WiFi 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Liquid Retina 11-inch Multi‑Touch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 12

22,090,000₫
iPad Pro 11-inch 256GB WiFi 2018
Còn hàng

iPad Pro 11-inch 512GB WiFi + 4G 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hình: Liquid Retina 11-inch Multi‑Touch
* Sim: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: WiFi + Cellular
* HĐH: iOS 12

26,490,000₫
iPad Pro 11-inch 512GB WiFi + 4G 2018
Còn hàng

iPad Pro 11-inch 512GB WiFi 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hình: Liquid Retina 11-inch Multi‑Touch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 12

27,390,000₫
iPad Pro 11-inch 512GB WiFi 2018
Còn hàng

iPad Pro 11-inch 64GB WiFi + 4G 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 64GB
* Màn hình: Liquid Retina 11-inch Multi‑Touch
* Sim: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: WiFi + Cellular
* HĐH: iOS 12


21,190,000₫
iPad Pro 11-inch 64GB WiFi + 4G 2018
Còn hàng

iPad Pro 11-inch 64GB WiFi 2018

* CPU: A12X Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 64GB
* Màn hình: Liquid Retina 11-inch Multi‑Touch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 12

19,290,000₫
iPad Pro 11-inch 64GB WiFi 2018
Còn hàng