iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi + 4G - Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS


23,590,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi + 4G - Silver
Còn hàng

iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi + 4G - Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS


23,590,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi + 4G - Space Gray
Còn hàng

iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi- Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

20,290,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi- Silver
Còn hàng

iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi- Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

20,290,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi- Space Gray
Còn hàng

iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi + 4G - Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS

35,990,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi + 4G - Silver
Còn hàng

iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi + 4G - Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS

35,990,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi + 4G - Space Gray
Còn hàng

iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi- Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

32,390,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi- Silver
Còn hàng

iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi- Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

32,390,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi- Space Gray
Còn hàng

iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi + 4G - Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS

26,290,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi + 4G - Silver
Còn hàng

iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi + 4G - Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS

26,290,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi + 4G - Space Gray
Còn hàng

iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi- Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

22,690,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi- Silver
Còn hàng

iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi- Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

22,690,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi- Space Gray
Còn hàng

iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi + 4G - Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS

32,090,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi + 4G - Silver
Còn hàng

iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi + 4G - Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0 
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS

32,090,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi + 4G - Space Gray
Còn hàng

iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi- Silver

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

28,190,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi- Silver
Còn hàng

iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi- Space Gray

* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hìnhRetina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0 
* Hệ điều hành: iPadOS

28,190,000₫
iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi- Space Gray
Còn hàng