iPad Mini 5 256GB WiFi + 4G MUXM2- Space Gray (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Retina 7.9-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: Wi‑Fi + Cellular 
* HĐH: iOS 12

16,990,000₫
iPad Mini 5 256GB WiFi + 4G MUXM2- Space Gray (Hàng chính hãng)

iPad Mini 5 256GB WiFi + 4G MUXN2- Silver (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Retina 7.9-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: Wi‑Fi + Cellular 
* HĐH: iOS 12

16,990,000₫
iPad Mini 5 256GB WiFi + 4G MUXN2- Silver (Hàng chính hãng)

iPad Mini 5 256GB WiFi + 4G MUXP2- Gold (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Retina 7.9-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: Wi‑Fi + Cellular 
* HĐH: iOS 12

16,990,000₫
iPad Mini 5 256GB WiFi + 4G MUXP2- Gold (Hàng chính hãng)

iPad Mini 5 256GB WiFi MUU32- Space Gray (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Retina 7.9-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH: iOS 12

13,990,000₫
iPad Mini 5 256GB WiFi MUU32- Space Gray (Hàng chính hãng)

iPad Mini 5 256GB WiFi MUU52- Silver (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Retina 7.9-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH: iOS 12

13,990,000₫
iPad Mini 5 256GB WiFi MUU52- Silver (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPad Mini 5 256GB WiFi MUU62- Gold (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Retina 7.9-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH: iOS 12

13,990,000₫
iPad Mini 5 256GB WiFi MUU62- Gold (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPad Mini 5 64GB WiFi + 4G MUXF2- Space Gray (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 64GB
* Màn hình: Retina 7.9-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: Wi‑Fi + Cellular 
* HĐH: iOS 12

13,390,000₫
iPad Mini 5 64GB WiFi + 4G MUXF2- Space Gray (Hàng chính hãng)

iPad Mini 5 64GB WiFi + 4G MUXG2- Silver (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 64GB
* Màn hình: Retina 7.9-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: Wi‑Fi + Cellular 
* HĐH: iOS 12

13,390,000₫
iPad Mini 5 64GB WiFi + 4G MUXG2- Silver (Hàng chính hãng)

iPad Mini 5 64GB WiFi + 4G MUXH2- Gold (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 64GB
* Màn hình: Retina 7.9-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Kết nối: Wi‑Fi + Cellular 
* HĐH: iOS 12

13,390,000₫
iPad Mini 5 64GB WiFi + 4G MUXH2- Gold (Hàng chính hãng)

iPad Mini 5 64GB WiFi MUQW2- Space Gray (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 64GB
* Màn hình: Retina 7.9-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH: iOS 12

9,990,000₫
iPad Mini 5 64GB WiFi MUQW2- Space Gray (Hàng chính hãng)

iPad Mini 5 64GB WiFi MUQX2- Silver (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 64GB
* Màn hình: Retina 7.9-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH: iOS 12

9,990,000₫
iPad Mini 5 64GB WiFi MUQX2- Silver (Hàng chính hãng)
Còn hàng

iPad Mini 5 64GB WiFi MUQY2- Gold (Hàng chính hãng)

* CPU: A12 Bionic chip with 64‑bit
* Dung lượng: 64GB
* Màn hình: Retina 7.9-inch LED Touch 
* Hỗ trợ Bút cảm ứng Apple Pencil
* Kết nối: Wi-Fi 
* HĐH: iOS 12

9,990,000₫
iPad Mini 5 64GB WiFi MUQY2- Gold (Hàng chính hãng)
Còn hàng