iPad Gen 8 128GB WiFi + 4G Gold MYMN2ZA/A

"SP nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành chính hãng"

* Chip: A12 Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB 
* SIM Card:Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
Wi-Fi + 4G LTE, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS 14

14,990,000₫
iPad Gen 8 128GB WiFi + 4G Gold MYMN2ZA/A
Còn hàng

iPad Gen 8 128GB WiFi + 4G Silver MYMM2ZA/A

"SP nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành chính hãng"

* Chip: A12 Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB 
* SIM Card:Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
Wi-Fi + 4G LTE, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS 14

14,990,000₫
iPad Gen 8 128GB WiFi + 4G Silver MYMM2ZA/A
Còn hàng

iPad Gen 8 128GB WiFi + 4G Space Gray MYML2ZA/A

"SP nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành chính hãng"

* Chip: A12 Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB 
* SIM Card:Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
Wi-Fi + 4G LTE, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS 14

14,990,000₫
iPad Gen 8 128GB WiFi + 4G Space Gray MYML2ZA/A
Còn hàng

iPad Gen 8 128GB WiFi Gold MYLF2ZA/A

"SP nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành chính hãng"

* Chip: A12 Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Supports Apple Pencil (Gen 1)
* Hệ điều hành: iPadOS

 

11,390,000₫
iPad Gen 8 128GB WiFi Gold MYLF2ZA/A
Còn hàng

iPad Gen 8 128GB WiFi Silver MYLE2ZA/A

"SP nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành chính hãng"

* Chip: A12 Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Supports Apple Pencil (Gen 1)
* Hệ điều hành: iPadOS

11,390,000₫
iPad Gen 8 128GB WiFi Silver MYLE2ZA/A
Còn hàng

iPad Gen 8 128GB WiFi Space Gray MYLD2ZA/A

"SP nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành chính hãng"

* Chip: A12 Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Supports Apple Pencil (Gen 1)
* Hệ điều hành: iPadOS

11,390,000₫
iPad Gen 8 128GB WiFi Space Gray MYLD2ZA/A
Còn hàng

iPad Gen 8 32GB WiFi + 4G Gold MYMK2ZA/A

"SP nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành chính hãng"

* Chip: A12 Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 32GB
* SIM Card:Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
Wi-Fi + 4G LTE, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS 14

12,590,000₫
iPad Gen 8 32GB WiFi + 4G Gold MYMK2ZA/A
Còn hàng

iPad Gen 8 32GB WiFi + 4G Silver MYMJ2ZA/A

"SP nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành chính hãng"

* Chip: A12 Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 32GB
* SIM Card:Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
Wi-Fi + 4G LTE, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS 14

12,590,000₫
iPad Gen 8 32GB WiFi + 4G Silver MYMJ2ZA/A
Còn hàng

iPad Gen 8 32GB WiFi + 4G Space Gray MYMH2ZA/A

"SP nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành chính hãng"

* Chip: A12 Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 32GB
* SIM Card:Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
Wi-Fi + 4G LTE, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS 14

12,590,000₫
iPad Gen 8 32GB WiFi + 4G Space Gray MYMH2ZA/A
Còn hàng

iPad Gen 8 32GB WiFi Gold MYLC2ZA/A

"SP nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành chính hãng"

* Chip: A12 Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Supports Apple Pencil (Gen 1)
* Hệ điều hành: iPadOS

 

8,990,000₫
iPad Gen 8 32GB WiFi Gold MYLC2ZA/A
Còn hàng

iPad Gen 8 32GB WiFi Silver MYLA2ZA/A

"SP nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành chính hãng"

* Chip: A12 Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Supports Apple Pencil (Gen 1)
* Hệ điều hành: iPadOS

8,990,000₫
iPad Gen 8 32GB WiFi Silver MYLA2ZA/A
Còn hàng

iPad Gen 8 32GB WiFi Space Gray MYL92ZA/A

"SP nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành chính hãng"

* Chip: A12 Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Supports Apple Pencil (Gen 1)
* Hệ điều hành: iPadOS

8,990,000₫
iPad Gen 8 32GB WiFi Space Gray MYL92ZA/A
Còn hàng