iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi + 4G Silver MW712

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 128GB
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSim
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi + 4G, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS


13,990,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi + 4G Silver MW712
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi Gold MW792

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

10,190,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi Gold MW792
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi Silver MW782

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

10,190,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi Silver MW782
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi Space Gray MW772

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

10,190,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 128GB WiFi Space Gray MW772
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi + 4G Gold MW6Y2

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 32GB
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSim
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi + 4G, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

10,690,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi + 4G Gold MW6Y2
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi + 4G Silver MW6X2

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 32GB
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSim
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi + 4G, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

10,690,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi + 4G Silver MW6X2
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi + 4G Space Gray MW6W2

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 32GB
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSim
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi + 4G, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

10,690,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi + 4G Space Gray MW6W2
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi Gold MW762

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

8,990,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi Gold MW762
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi Silver MW752

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

8,990,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi Silver MW752
Còn hàng

iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi Space Gray MW742

* Chip: A10 Fusion chip with 64‑bit
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 10.2-inch Multi-Touch, IPS technology
* Kết Nối: Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
* Hệ điều hành: iPadOS

8,990,000₫
iPad Gen 7 2019 10.2-inch 32GB WiFi Space Gray MW742
Còn hàng