iPad Gen 6 WiFi + 4G 128GB Gold MRM82- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi + 4G
* HĐH: iOS 11

13,190,000₫
iPad Gen 6 WiFi + 4G 128GB Gold MRM82- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi + 4G 128GB Silver MR7D2 - 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi + 4G
* HĐH: iOS 11

13,190,000₫
iPad Gen 6 WiFi + 4G 128GB Silver MR7D2 - 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi + 4G 128GB Space Gray MR7C2- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi + 4G
* HĐH: iOS 11

13,190,000₫
iPad Gen 6 WiFi + 4G 128GB Space Gray MR7C2- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi + 4G 32GB Gold MRM52- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi + 4G
* HĐH: iOS 11

10,290,000₫
iPad Gen 6 WiFi + 4G 32GB Gold MRM52- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi + 4G 32GB Silver MR702- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi + 4G
* HĐH: iOS 1


10,290,000₫
iPad Gen 6 WiFi + 4G 32GB Silver MR702- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi + 4G 32GB Space Gray MR6Y2- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi + 4G
* HĐH: iOS 11

10,290,000₫
iPad Gen 6 WiFi + 4G 32GB Space Gray MR6Y2- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi 128GB Gold MRJP2- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 11

9,490,000₫
iPad Gen 6 WiFi 128GB Gold MRJP2- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi 128GB Silver MR7K2 - 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 11

9,490,000₫
iPad Gen 6 WiFi 128GB Silver MR7K2 - 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi 128GB Space Gray MR7J2- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 11

9,490,000₫
iPad Gen 6 WiFi 128GB Space Gray MR7J2- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi 32GB Gold MRJN2 - 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 11

7,390,000₫
iPad Gen 6 WiFi 32GB Gold MRJN2 - 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi 32GB Silver MR7G2- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 11

7,390,000₫
iPad Gen 6 WiFi 32GB Silver MR7G2- 2018 (Hàng chính Hãng)

iPad Gen 6 WiFi 32GB Space Gray MR7F2- 2018 (Hàng chính Hãng)

* CPU: A10 Fusion chip 64-bit 
* Dung lượng: 32GB
* Màn hình: Retina 9.7-inch
* Kết nối: WiFi 
* HĐH: iOS 11

7,390,000₫
iPad Gen 6 WiFi 32GB Space Gray MR7F2- 2018 (Hàng chính Hãng)