iMac 21.5-inch Retina 4K Display (Intel Core i3 3.6GHz / 8GB / 1TB hard drive)

 Bộ xử lý: Intel Core i5 lõi sáu 3.0 GHz thế hệ thứ 8

 Tốc độ tăng lên đến 4.1 GHz

 RAM: 8GB 2666MHz DDR4 có thể nâng cấp lên 32GB

 1TB Fusion Drive

 Đồ họa: Radeon Pro 560X 

 Hai cổng Thunderbolt 3

 Màn hình: 21.5 inch _ Retina 4K

 Độ phân giải 4096 x 2304 

32,790,000₫
iMac 21.5-inch Retina 4K Display (Intel Core i3 3.6GHz / 8GB / 1TB hard drive)

iMac 21.5-inch Retina 4K Display (Intel Core i5 3.0GHz / 8GB / 1TB Fusion Drive)

 Bộ xử lý: Intel Core i5 lõi sáu 3.0 GHz thế hệ thứ 8

 Tốc độ tăng lên đến 4.1 GHz

 RAM: 8GB 2666MHz DDR4 có thể nâng cấp lên 32GB

 1TB Fusion Drive

 Đồ họa: Radeon Pro 560X 

 Hai cổng Thunderbolt 3

 Màn hình: 21.5 inch _ Retina 4K

 Độ phân giải 4096 x 2304 

37,490,000₫
iMac 21.5-inch Retina 4K Display (Intel Core i5 3.0GHz / 8GB / 1TB Fusion Drive)

iMac 27‑inch Retina 5K Display (Intel Core i5 3.0GHz / 8GB / 1TB Fusion Drive)

 Bộ xử lý: Intel Core i5 lõi sáu 3.0 GHz thế hệ thứ 8

 RAM: 8GB 2666MHz DDR4 có thể nâng cấp lên 32GB

 1TB Fusion Drive

 Đồ họa: Radeon Pro 570X

 Hai cổng Thunderbolt 3

 Màn hình: 27 inch _ Retina 5K

 Độ phân giải 5120 x 2880

44,790,000₫
iMac 27‑inch Retina 5K Display (Intel Core i5 3.0GHz / 8GB / 1TB Fusion Drive)

iMac 27‑inch Retina 5K Display (Intel Core i5 3.1GHz / 8GB / 1TB Fusion Drive)

 Bộ xử lý: Intel Core i5 lõi sáu 3.0 GHz thế hệ thứ 8

 RAM: 8GB 2666MHz DDR4 có thể nâng cấp lên 64GB

 1TB Fusion Drive

 Đồ họa: Radeon Pro 575X

 Hai cổng Thunderbolt 3

 Màn hình: 27 inch _ Retina 5K

 Độ phân giải 5120 x 2880

49,790,000₫
iMac 27‑inch Retina 5K Display (Intel Core i5 3.1GHz / 8GB / 1TB Fusion Drive)

iMac 27‑inch Retina 5K Display (Intel Core i5 3.7GHz / 8GB / 2TB Fusion Drive)

 Bộ xử lý: Intel Core i5 lõi sáu 3.7 GHz thế hệ thứ 9

 RAM: 8GB 2666MHz DDR4 có thể nâng cấp lên 64GB

 2TB Fusion Drive

 Đồ họa: Radeon Pro 580X

 Hai cổng Thunderbolt 3

 Màn hình: 27 inch _ Retina 5K

 Độ phân giải 5120 x 2880


56,790,000₫
iMac 27‑inch Retina 5K Display (Intel Core i5 3.7GHz / 8GB / 2TB Fusion Drive)